Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Mae’r sioe-ar-daith ledled y wlad ar Hawliau Dynol yn dod i Fangor – gwnewch gais am le YN AWR.

Mae Canolfan Bangor ar Gyfraith Ryngwladol yn Ysol y Gyfraith, Bangor wrthi’n cydweithredu â’r Sefydliad Prydeinig dros Hawliau Dynol wrth gynnal sioe-ar-daith ym Mangor ddydd Mercher 14 Tachwedd 2012. Mae’r sioe ar daith wedi bod yn crwydro o gwmpas y Deyrnas Unedig, gan ddod â gweithdai rhyngweithiol unigryw i aelodau’r cyhoedd. Mae’r sesiynau’n ddiddorol dros ben, ac yn cynnwys ystyriaeth o wreiddiau Hawliau Dynol, sut i warchod Hawliau Dynol, a’r Ddeddf Hawliau Dynol. Daw’r gweithdy undydd i ben thrafodaethau ar y frwydr dros Hawliau Dynol heddiw, yn cynnwys y bygythiad i hawliau dynol sy’n deillio o’r hinsawdd wleidyddol a’r disgwrs presennol yn y Deyrnas Unedig, a’r Comisiwn ar Fesur Iawnderau

Cynhelir cymal Bangor o’r sioe-ar-daith yng Nghanolfan Gynhadledd Reichel, Prifysgol Bangor, Bangor, Cymru, LL57 2TR. Mae’n bleser gennym gyhoeddi bod y Sefydliad Prydeinig dros Hawliau Dynol wedi neilltuo ychydig o leoedd inni ar gyfer myfyrwyr Ysgol y Gyfraith, Bangor. Felly, mae Canolfan Bangor ar Gyfraith Ryngwladol yn cynnal; cystadleuaeth i ddewis 5 myfyriwr israddedig a 5 myfyriwr ôl-raddedig i fynd i’r digwyddiad cyffrous hwn. Mae’r gystadleuaeth hon yn agored i israddedigion Ysgol y Gyfraith, Bangor o Flwyddyn 2 ymlaen, ac i unrhyw fyfyrwyr ôl-raddedig yn y Gyfraith. Nid oes angen ichi fod wedi astudio Cyfraith Hawliau Dynol, ond mae angen ichi fod â’r proffil iawn.

Rydym yn awyddus iawn i annog myfyrwyr y Gyfraith i fanteisio ar y cyfle unigryw hwn, ac i wneud cais am le. Dyfernir y lleoedd yn ôl teilyngdod. Os oes gennych ddiddordeb mewn gwneud cais am le ar y gweithdy undydd, anfonwch y dogfennau canlynol, ar ffurf brintiedig, at yr Athro Suzannah Linton, Cyfarwyddwr Canolfan Bangor ar Gyfraith Ryngwladol, dan ofal Ysgol y Gyfraith:

  1. Llythyr Cymhelliant, yn cynnwys arwydd o’ch gweledigaeth ar gyfer eich gyrfa broffesiynol, ac eglurhad ynglŷn â’ch diddordeb ym maes Hawliau Dynol.
  2. Eich CV, yn cynnwys manylion am eich lleoliadau gwaith ac unrhyw waith gwirfoddol y byddoch wedi’i wneud.
  3. Enwau dau ganolwr academaidd.

Dydd Gwener 19 Hydref 2012 yw’r dyddiad cyflwyno olaf ar gyfer ceisiadau. Byddwn yn cysylltu â chi yn fuan iawn wedyn, er mwyn bwrw ymlaen â’r drefn ymgeisio. Os bydd gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch â’r Athro Suzannah Linton ar s.linton@bangor.ac.uk. Dyma wefan Sefydliad Bangor ar Hawliau Dynol: http://www.bihr.org.uk/events/save-the-date-human-rights-tour-2012

Dyddiad cyhoeddi: 11 Hydref 2012