Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Meistr y Ffug Lys yn cipio gwobr Gwasg Prifysgol Rhydychen

Mae un o raddedigion y Gyfraith ym Mangor wedi cael hwb cyn dechrau astudio am radd Meistr yn dilyn ennill Gwobr y Gyfraith, Gwasg Prifysgol Rhydychen.

Yn ystod blwyddyn olaf ei gwrs gradd LLB yn y Gyfraith a Ffrangeg, Joshua Nelson oedd 'Meistr y Ffug Lys’. Mae wedi derbyn gwobr i gydnabod ei ymrwymiad diflino i ddadlau achosion mewn ffug lysoedd a'i weithgarwch ym maes adfocatiaeth yn Ysgol y Gyfraith - yn enwedig ei ymdrechion yn hyfforddi, yn trefnu ffug lysoedd mewnol ac yn cymryd rhan mewn cystadlaethau cenedlaethol.Joshua Nelson yn derbyn Gwobr y Gyfraith, Gwasg Prifysgol Rhydychen, gan yr Athro Dermot Cahill, Pennaeth Ysgol y Gyfraith BangorJoshua Nelson yn derbyn Gwobr y Gyfraith, Gwasg Prifysgol Rhydychen, gan yr Athro Dermot Cahill, Pennaeth Ysgol y Gyfraith Bangor

Cafodd Joshua hefyd ei ganmol am gefnogi'r Ysgol yn ystod ei Dyddiau Agored ac am fentora myfyrwyr yn y blynyddoedd iau.

Mae'r wobr, a ddyfernir gan Ysgol y Gyfraith Bangor mewn cydweithrediad â Gwasg Prifysgol Rhydychen, yn rhoi gwerth £150 o lyfrau Gwasg Prifysgol Rhydychen i'w derbynnydd.

Bydd hyn yn eithriadol o ddefnyddiol i Joshua, sy'n 22 oed, wrth iddo baratoi i ddychwelyd i Fangor ym mis Medi i ddechrau ar LLM mewn Cyfraith Eiddo Deallusol Rhyngwladol.

"Hoffwn ddiolch i'r Athro Dermot Cahill, i Stephen Clear ac i weddill Ysgol y Gyfraith am ddyfarnu'r wobr yma i mi. Mae hi’n wobr uchel ei bri", meddai Joshua o Fae Colwyn. "Mae hi'n anrhydedd cael fy enwebu i ennill y wobr ac rydw i'n arbennig o ddiolchgar am y gefnogaeth yr ydw i wedi ei chael trwy gydol y flwyddyn. Dyna sydd wedi caniatáu i mi wasanaethu fel Meistr y Ffug Lys yn ystod y flwyddyn, yn enwedig â minnau ar flwyddyn olaf fy nghwrs gradd."

"Rydw i'n andros o ddiolchgar am y daleb lyfrau ac mi fydd o gymorth mawr i mi pan ddaw'n amser i brynu gwerslyfrau ym mis Medi."

"Dw i'n edrych ymlaen at ddychwelyd i Fangor ym mis Medi i astudio ar gyfer gradd Meistr a pharhau â fy ngwaith fel Llywydd Cymdeithas Adfocatiaeth y Gyfraith. Dw i'n gobeithio gwella ar lwyddiannau'r llynedd trwy roi hwb i repertoire Bangor ym mys Ffug Lysoedd ac dw i'n parhau i wneud pob ymdrech i helpu'r myfyrwyr hynny sydd â diddordeb mewn ffug lysoedd, yn fyfyrwyr presennol a newydd fel ei gilydd."

Dyddiad cyhoeddi: 8 Awst 2016