Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Myfyriwr y Gyfraith o Fangor yw’r gorau yng Nghymru

Mae myfyriwr Ysgol y Gyfraith Bangor wedi cael ei henwi fel y myfyriwr Cyfraith gorau mewn unrhyw brifysgol Cymraeg.Carys Aaron, enillydd gwobr mawreddog Syr Samuel EvansCarys Aaron, enillydd gwobr mawreddog Syr Samuel Evans

Dyfarnwyd gwobr fawreddog Syr Samuel Evans i Carys Aaron, o Landwrog, am gael y marciau uchaf o unrhyw fyfyriwr y Gyfraith mewn prifysgol Cymraeg. Mae Carys, sy’n raddedig oddi ar y cynllun LLB dwy flynedd, bellach yn astudio gradd ymchwil ym Mangor.

“Gall y LLB dwy flynedd fod yn ddwys”, meddai Carys o’i phrofiad fel myfyriwr israddedig. “Ond mae’n sialens sy’n dod a llawer o bleser. Mae’n helpu bod y staff mor gefnogol ac hawdd mynd atynt, gydag amrediad enfawr o arbenigedd - a dweud y gwir, mae’r Ysgol gyfan yn cynnig amgylchedd o groeso a chefnogaeth ar gyfer astudio”.

Dyddiad cyhoeddi: 10 Ionawr 2012