Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Myfyrwraig y Gyfraith ym Mangor yn cwblhau interniaeth gyda Chwmni Cyfreithiol yn Washington D.C.

Myfyrwraig yn ei blwyddyn olaf yn astudio Cyfraith Lloegr gyda Chyfraith Ffrainc yw Ms Haude Bergeon-Hennebois. Disgrifiodd ei hinterniaeth ym mis Medi 2016 gyda'r cwmni cyfreithiol Jezic & Moyse yn Washington D.C. fel un o'r profiadau gwaith mwyaf gwerthfawr yn ei bywyd.Haude, myfyrwraig yn ei blwyddyn olaf, gyda Dr Mark Hyland o Bwyllgor Cyflogadwyedd Ysgol y Gyfraith Haude, myfyrwraig yn ei blwyddyn olaf, gyda Dr Mark Hyland o Bwyllgor Cyflogadwyedd Ysgol y Gyfraith

Roedd interniaeth Haude ym maes Cyfraith Trosedd (amddiffyniad troseddol) ac yn ystod y mis a dreuliodd fel intern wynebodd rai o'r troseddau mwyaf difrifol ar y Llyfr Statud megis llofruddiaeth, dynladdiad a thrais rhywiol.  Ar ben hynny, bu'n cynorthwyo hefyd gyda ffeiliau'n ymwneud â thrais yn y cartref a honiadau o yfed a gyrru.

Yn ystod ei hinterniaeth, bu Haude yn cynorthwyo twrneiod a chlercod y gyfraith i baratoi amddiffyniadau cleientiaid y cwmni.

Un dasg allweddol a gyflawnodd oedd darllen trwy'r holl dystiolaeth a gyflwynwyd yn erbyn cleientiaid y cwmni a'i hasesu. Roedd y dystiolaeth yn amrywiol iawn ei natur. Roedd yn cynnwys adroddiadau meddygol, tystiolaeth ysgrifenedig a hyd yn oed dystiolaeth fideo o safleoedd trosedd.  Hefyd cafodd wylio nifer o gyfweliadau gyda'r heddlu, cynhaliodd gyfweliadau yn y carchar (o dan oruchwyliaeth) a bu'n cysgodi twrneiod mewn achosion llys.

Yn ystod ei hinterniaeth, canfu Haude y gwahaniaethau pwysig rhwng systemau cyfraith droseddol Lloegr ac America, er bod y ddwy'n systemau Cyfraith Gyffredin.

Meddai Haude, sydd o Bagnères-de-Luchon yn ne Ffrainc: "Rwy'’n teimlo'n freintiedig iawn o fod wedi cael gwneud interniaeth mor ddiddorol ac amrywiol.  Mae'r interniaeth ryngwladol hon wedi fy ngwneud yn fwy penderfynol o weithio fel twrnai ym maes Cyfraith Trosedd",

Ychwanegodd Dr Mark Hyland, tiwtor personol Haude ac aelod o Bwyllgor Cyflogadwyedd Ysgol y Gyfraith: "Mae Haude wedi profi bod cynllunio gofalus ar gyfer gyrfa'n gallu arwain at interniaethau rhyngwladol diddorol a gwerthfawr, sy'n rhoi hwb deallusol.  Bydd hi'n elwa'n aruthrol o'i chyfnod gyda Jezic & Moyse, LLC a dros nos mae hi wedi cryfhau ei CV yn sylweddol". 

Dyddiad cyhoeddi: 4 Tachwedd 2016