Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Myfyrwyr Cyfraith Bangor yn Ennill Tystysgrifau BPP

Bu wythdeg tri o fyfyrwyr Ysgol y Gyfraith, Bangor, yn teithio i Fanceinion yn ddiweddar er mwyn cwblhau cwrs Ymwybyddiaeth Fasnachol. 


Cynigwyd BPP y cwrs am ddim i israddedigion LLB Bangor, ac mae’n pwysleisio’r angenrheidrwydd i fyfyrwyr y Gyfraith gallu feddwl yn fasnachol ac i fod ag ymwybyddiaeth fusnes. Roedd cyfle i’r rhai oedd yn mynychu’r cwrs holi cwestiynau i Ian Hargreaves a Dan Bickerstaffe (Partneriaid yn Addleshaw Goddard LLP a Squire Sanders Hammonds LLP, yn ôl eu trefn) ynglŷn â’r hyn y mae cwmnïau cyfreithiol yn chwilio amdano wrth recriwtio.

Aseswyd ymwybyddiaeth fasnachol trwy gydol y broses cais – o’r ffurflen cais i’r canolfan asesu a ’r cyfweliad - ac mae rhaglen BPP yn hyfforddi myfyrwyr i arddangos y sgiliau dymunol yma. Meddai Cydgysylltwr BPP i Ysgol y Gyfraith, Bangor, Stephen Clear: “yn yr amseroedd ariannol heriol hyn, mae’n bwysig bod myfyriwr yn gallu arddangos nid yn unig adnabyddiaeth gadarn o’r gyfraith, ond hefyd dealltwriaeth gref o fusnes. Roedd y cwrs yma yn ffordd wych i’n helpu ni datblygu'r sgiliau hyn.”

Meddai Steffan Cooling, myfyriwr yn y drydedd flwyddyn: “cefais fewnwelediad da i mewn i’r gofynion sy’n angenrheidiol ar gyfer gyrfa fel cyfreithiwr, yn ogystal â chyngor ar wneud ceisiadau am swyddi”. Ychwanegodd myfyriwr LLB y Gyfraith, Aaron Bridge: “roedd mynychu’r cwrs yma yn rhoi cyfle da i rwydweithio gyda gweithwyr proffesiynol o’r maes cyfreithiol. 

Isod mae lluniau o rai o’r myfyrwyr yn derbyn eu tystysgrifau gan Stephen Clear ac Aled Griffiths, Uwch Ddarlithydd yn y Gyfraith a Pholisi Cymdeithasol. Am flas o’r hyn mae’r cwrs yn cynnig, gwyliwch fideo swyddogol BPP yma

Dyddiad cyhoeddi: 18 Ebrill 2011