Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Myfyrwyr y Gyfraith a Busnes yn Mentro i’r Wyddfa i Godi Arian ar gyfer Elusen

Bu’n rhaid i ddau fyfyriwr o’r Ysgol Busnes ac Ysgol y Gyfraith Bangor godi’n blygeiniol iawn ddydd Sadwrn, 3 Tachwedd, wrth iddynt ymuno â thîm o chwe Warden arall yn neuaddau’r brifysgol i herio’r Wyddfa yn y tywyllwch, gyda’r nod o gyrraedd y copa erbyn i’r haul godi.  Alex (chwith) a Stephen ar ben copa'r WyddfaAlex (chwith) a Stephen ar ben copa'r Wyddfa

Aeth Stephen Clear, myfyriwr PhD y Gyfraith, ac Alexander Aldred, myfyriwr busnes, i gyfarfod eu cyd-fyfyrwyr a wardeniaid Safle Ffriddoedd Caoimhe Martin, Chin Wei Ong, Hayley French, Gwawr Parker, Lindsey Swift a Alex, sydd hefyd yn Gomisiynydd Sgowtiaid yng Ngwynedd, oedd eu harweinydd diogelwch gan eu tywys ar hyd llwybr glowyr Llanberis.

Yr her o’u blaen oedd dringo’r mynydd sydd yn 1085m o uchder, y mynydd uchaf yng Nghymru, Lloegr ac Iwerddon, er mwyn codi arian ar gyfer eu dewis elusennau.  Dyma oedd y tro cyntaf i bedwar aelod o’r grŵp ddringo’r Wyddfa. Dywedodd Stephen Clear fod y tywydd am 3.00am yn 'oer, yn wlyb, yn dywyll gydag eira trwm".  

Llwyddodd y tîm cyfan i gyrraedd y copa ychydig ar ôl 7:05am - bum munud cyn i’r haul godi - a chawsant gyfle i fwynhau golygfeydd godidog ar eu Cyrhaeddwyd tîm y Wardeniaid copa gwyn yr Wyddfa pum munud cyn i’r haul codiCyrhaeddwyd tîm y Wardeniaid copa gwyn yr Wyddfa pum munud cyn i’r haul codiffordd i lawr i Lanberis.  “Yn anffodus ni allem weld yr haul yn codi ar y copa oherwydd cymylau eira” meddai Caoimhe Martin, myfyriwr yn yr Ysgol Gwyddorau Chwaraeon, Iechyd ac Ymarfer. “Ond wrth lwc, ar y ffordd i lawr, daethon ni allan o'r cymylau a chawson ni gip ar y golygfeydd sy'n ein hatgoffa pa mor lwcus ydym ni i fyw mewn lle sydd mor drawiadol o hardd.’”

Hyd yma, mae'r tîm wedi codi dros £1,000 (gyda chymorth rhodd) ar gyfer pum elusen wahanol.  Sef Home-Start, Barnsley Hospice, Great Ormond Street Hospital, Veterans Aid a’r RAF Association. Os hoffech roi rhodd i un o’r elusennau hyn, neu i ymdrechion y tîm Wardeniaid, ewch i’r dudalen Just Giving ar www.justgiving.com/teams/Bangor-WardensEsiampl o’r golygfeydd ysblennydd bu’r tîm yn cael mwynhau ar y ffordd i lawrEsiampl o’r golygfeydd ysblennydd bu’r tîm yn cael mwynhau ar y ffordd i lawr

Dyddiad cyhoeddi: 28 Tachwedd 2012