Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Myfyrwyr yn Cymryd eu Harbenigaeth i Strydoedd Gogledd Cymru

Mae myfyrwyr o Ysgol y Gyfraith, Bangor, wedi sefydlu menter gymunedol er mwyn gwella dealltwriaeth a chyngor cyfreithiol ymysg y bobl leol.

Cysyniad Iwan Emlyn Jones a Joshua Simpson, myfyrwyr yn yr ail flwyddyn yn astudio’r Gyfraith a’r Gyfraith gyda Busnes yn ôl eu trefn, mae Street Law yn anelu i ddosbarthu gwybodaeth fuddiol i bobl yn y Iwan Emlyn Jones, chwith, a Joshua Simpson, cyd-sefydlwyr 'Street Law'Iwan Emlyn Jones, chwith, a Joshua Simpson, cyd-sefydlwyr 'Street Law'cymunedau lleol sydd heb fynediad rhwydd i’r fath o wybodaeth a materion cyfreithiol a all eu heffeithio nhw. Yn rhad ac am ddim, mae myfyrwyr yn traddodi cyflwyniadau rhyngweithiol ar bynciau fel Cyfraith Droseddol, Cyfraith Defnyddwyr, a Chyfraith Cyflogaeth i sefydliadau megis Clybiau Ieuenctid, Sefydliad y Merched ac ysgolion uwchradd.

Ysbrydolwyd Street Law gan ddiwrnod agored BPP ym Manceinion, lle teimlodd Iwan a Joshua bod angen mwy o ddarpariaeth ar gyfer myfyrwyr sydd yn cysidro gyrfaoedd mewn meysydd heblaw’r gyfraith, megis addysg. Mae’r prosiect yn gyfle gwych i fyfyrwyr datblygu sgiliau cyflwyno, ymchwilio, cyd-weithio a siarad yn gyhoeddus - sgiliau hynod dymunol mewn unrhyw faes cyflogaeth. Yn ogystal, mae’n darparu cymorth addysgol trwy alluogi myfyrwyr i ymroi'r hyn sydd wedi cael ei dysgu yn ystod y cwrs i amodau ymarferol a di-gyfreithiol.

Myfyrwyr Cyfraith Bangor yn cyflwyno i Sefydliad y Merched ym MhorthaethwyMyfyrwyr Cyfraith Bangor yn cyflwyno i Sefydliad y Merched ym MhorthaethwyMeddai Cyfarwyddwr Joshua, o Ynys Môn: “Yn ystod ein treial y semester hwn, bu dros 20 myfyrwyr yn cymryd rhan. Blwyddyn nesaf, byddwn yn hybu’r prosiect ar draws y tair flwyddyn, a gobeithiwn gael mwy fyth o fyfyrwyr yn cyfranogi”. Yn siarad am eu hapwyntiad gyntaf erioed, dywedodd cyd-Gyfarwyddwr Iwan, o Gaernarfon: “Cafodd Street Law llwyddiant mawr yn ei gyflwyniad gyntaf ar Gyfraith Defnyddwyr i Sefydliad y Merched ym Mhorthaethwy - maen nhw eisiau ni mynd yn ôl ym mis Medi! Ein bwriad y flwyddyn yma oedd treialu’r prosiect a gobeithiwn ei lansio’n iawn yn y flwyddyn academaidd newydd.”

 

Dyddiad cyhoeddi: 3 Mai 2011