Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Pa sgiliau y mae cyfreithwyr yn edrych amdanynt gan fyfyrwyr y gyfraith?

Mae myfyrwyr y gyfraith wedi gweld drostynt eu hunain pa sgiliau sydd eu hangen i fynd i mewn i'r proffesiwn cyfreithiol, diolch i ddau gyfreithiwr dan hyfforddiant.

Cyflwynodd dau o raddedigion Ysgol y Gyfraith ym Mangor, sef Joshua Simpson a Shaun Hughes, sydd bellach yn gyfreithwyr dan hyfforddiant yng nghwmni cyfreithwyr Swayne Johnson, sesiwn ddwyawr fel rhan o'r modiwl Legal Skills yn y flwyddyn gyntaf.

Rhoddodd y ddarlith ryngweithiol drosolwg i’r myfyrwyr o'r sgiliau gwerthfawr y gallant eu datblygu tra bônt yn y Brifysgol er mwyn gwella eu cyflogadwyedd ar ôl graddio. Roedd y sesiwn yn cynnwys cip ar waith Joshua a Shaun gyda chwmni Swayne Johnson a sut y mae'r amser a dreulion nhw ym Mhrifysgol Bangor wedi eu paratoi ar gyfer yr her o fynd i mewn i'r proffesiwn cyfreithiol. Roedd hyn yn cynnwys trafodaeth ynglŷn â'r heriau, y peryglon a'r cyfleoedd y gellir dod ar eu traws wrth ddilyn y Cwrs Ymarfer Cyfreithiol (LPC) a dod yn gyfreithiwr. Cafwyd awgrymiadau defnyddiol gan y ddau siaradwr ynglŷn â beth y mae modd ei wneud i wella eu siawns o lwyddo mewn cyfweliad, megis cadw dyddiadur o sgiliau ymchwil a chymryd rhan mewn clinigau cyfreithiol, ymuno â'r Innocence Network, cynnal ffug lysoedd neu gymryd rhan yn y prosiect Cyfraith Stryd.

Wrth sôn am lwyddiant y sesiwn, dywedodd Stephen Clear, Darlithydd yn y Gyfraith ac Arweinydd y Modiwl Legal Skills: “Roedd y cyngor ymarferol y gallodd Shaun a Joshua ei gynnig o fudd aruthrol i'r dosbarth. Gan fod y ddau siaradwr wedi graddio o Brifysgol Bangor, roedd eu gwybodaeth am y cyfleoedd sydd ar gael o fewn Ysgol y Gyfraith yn galluogi'r myfyrwyr i wneud cysylltiadau uniongyrchol rhwng y sgiliau cyfreithiol yr ydym wedi bod yn eu trafod a'r prosiectau a'r mentrau sydd ar gael ym Mangor i'w galluogi i wella ar y sgiliau hynny”.

Ychwanegodd: "Nid yw'n gyfrinach, yn genedlaethol, fod myfyrwyr sydd â'u bryd ar ddilyn gyrfa fel cyfreithiwr neu fargyfreithiwr yn wynebu sawl her ar ôl graddio. Fodd bynnag, mae'r cyswllt gweithio agos sydd rhwng yr Ysgol a recriwtwyr graddedigion, yn gwmnïau cyfreithwyr, siambrau bargyfreithwyr, a llond gwlad o gyflogwyr traddodiadol ac anhraddodiadol, yn arwydd clir pam fod 92% o'n cyn-fyfyrwyr mewn gwaith neu’n dilyn astudiaethau pellach.

"Mae parodrwydd cyn-fyfyrwyr megis Joshua a Shaun i ddychwelyd i'r campws i gyfrannu at sesiynau o'r fath, lle daw gwesteion i gynnig cyngor ymarferol i'n myfyrwyr newydd, yn dangos pa mor fuddiol yw meithrin y fath gysylltiadau."

Mae Joshua a Shaun hefyd wedi cynrychioli Swayne Johnson yn Ffair Yrfaoedd flynyddol Ysgol y Gyfraith

Joshua Simpson a Shaun Hughes (canol) o Swayne Johnson, gyda myfyrwyr Ysgol y Gyfraith BangorJoshua Simpson a Shaun Hughes (canol) o Swayne Johnson, gyda myfyrwyr Ysgol y Gyfraith Bangor

Dyddiad cyhoeddi: 18 Ionawr 2016