Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Partneriaeth Linenhall yn creu’r cyfnodau disgybledd byr cyntaf

Mae dau fyfyriwr israddedig ymysg y cyntaf i gael budd o’r bartneriaeth sy’n datblygu rhwng Ysgol y Gyfraith, Bangor a Siambrau Linenhall, a hwythau wedi sicrhau cyfnodau disgybledd byr gyda’r Siambrau Bargyfreithwyr o fri.  

Dewiswyd Bronwen Hughes ac Elliot Riley-Walsh yn dilyn cystadleuaeth agored a gydlynwyd gan Mr Mark Hyland, darlithydd yn y gyfraith, a fydd yn golygu eu bod yn ymgymryd ag wythnos o leoliad yn cysgodi bargyfreithwyr sy’n gweithio o Siambrau Linenhall, Swydd Gaer.

Mae cyfnodau disgybledd byr yn ychwanegiad amhrisiadwy at CV unrhyw fyfyriwr yn y Gyfraith. Maent yn rhoi syniad ynglŷn â gyrfa bargyfreithiwr ac yn gyfle i greu cysylltiadau pwysig. Mae cystadleuaeth frwd am y lleoedd hyn, ac nid oedd y rhai a gynigiwyd i fyfyrwyr Bangor yn eithriad.

“Trwy eu ceisiadau cryf a oedd yn dangos llawer o ôl meddwl, dangosodd Bronwen Hughes ac Elliot Riley-Walsh eu penderfyniad i weithio ym maes y Gyfraith, yn penodol wrth y Bar”, meddai Mark Hyland. “Mae’r ddau ymgeisydd llwyddiannus wedi chwarae rhan amlwg yng ngweithgareddau ffug lysoedd Ysgol y Gyfraith, a manteisiodd y ddau ar y cyfle yn gynharach eleni i gysgodi un o gwnseliaid iau Siambrau Linenhall yn Llys y Goron yr Wyddgrug.” 

Mae Elliot, o Bentraeth, Ynys Môn, yn gweld y cyfnodau disgybledd byr fel cyfle i ganfod a yw’n meddu ar y nodweddion personol sydd eu hangen i wireddu ei uchelgais gyrfaol. “Rwy’n gobeithio dod yn fargyfreithiwr wrth y Bar troseddol, am fy mod yn awyddus i roi llais i bobl sydd heb lais, ymladd eu hachos a rhoi prawf teg iddynt”, medd y myfyriwr LLB yn ei ail flwyddyn. “Bydd hwn yn gyfle gwych o weld gwaith beunyddiol bargyfreithiwr yn uniongyrchol.”

Mae Bronwen o Wrecsam, sydd yn ei blwyddyn gyntaf ar gwrs LLB, hithau’n gobeithio dod yn fargyfreithiwr. “Mi wnes i gais am y cyfnod disgybledd byr am fy mod yn dymuno cael profiad o fywyd wrth y Bar. Rwy’n wirioneddol awyddus gael amrywiaeth eang o brofiadau ac i gadarnhau mai wrth y Bar y mae fy nyfodol.”

Dyddiad cyhoeddi: 8 Mai 2014