Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Prifysgol Bangor yn dod â chyflogwyr a myfyrwyr ynghyd mewn ffair yrfaoedd unigryw ym maes y gyfraith

Cafodd myfyrwyr yn yr unig Ysgol y Gyfraith yng ngogledd Cymru gyfle unigryw i gyfarfod a rhwydweithio â rhai o gyflogwyr mwyaf blaenllaw’r rhanbarth mewn digwyddiad arbennig ar gyfer gyrfaoedd ym maes y Gyfraith.Myfyrwyr yn mynychu'r Ffair yn Neuadd ReichelMyfyrwyr yn mynychu'r Ffair yn Neuadd Reichel

Cynhaliwyd Ffair y Gyfraith, Ysgol y Gyfraith, Bangor yn y brifysgol ar ddydd Mercher 2 Tachwedd, a daeth â darpar gyfreithwyr a nifer o recriwtwyr o ogledd Cymru a gogledd orllewin Lloegr ynghyd, o siambrau bar-gyfreithwyr i sectorau nad ydynt yn ymwneud â'r gyfraith.

Unwaith eto bu Syr Roderick Evans, cyn-Farnwr Llywyddol Cymru, yn agor y digwyddiad yn swyddogol ac yn llywyddu ffug lys rhwng rhai o'r myfyrwyr.

Amcan y Ffair Gyfraith yw dangos y cyfleoedd amrywiol am swyddi sydd ar gael i raddedigion y Gyfraith, o'r llwybrau bargyfreithiwr a chyfreithiwr traddodiadol at fancio a llywodraeth leol. Roedd grwpiau trafod arbenigol yn eu helpu i ddysgu mwy am y gwahanol lwybrau gyrfa hyn ac yn cynnig y cyfle iddynt drafod eu hopsiynau mewn mwy o fanylder gyda'r cyflogwyr.

A hithau bellach yn ei phedwaredd flwyddyn, y Ffair hon yw’r ddiweddaraf o nifer o ymdrechion gan Ysgol y Gyfraith i wella cyflogadwyedd myfyrwyr. “Mentrau fel hyn sy’n gyfrifol am y ganran uchel o’n graddedigion sy’n cael swyddi, ac am y canlyniadau ardderchog o ran boddhad myfyrwyr”, eglura’r Athro Dermot Cahill, Pennaeth Ysgol y Gyfraith, Bangor. “Mae fy nghydweithwyr wedi gwneud y Ffair hon yn ddigwyddiad blynyddol o bwys, a chyflogwyr o amrywiaeth eang o yrfaoedd bellach yn ceisio cymryd rhan, am eu bod yn gwybod mae Ysgol y Gyfraith, Bangor yw’r lle gorau i ddod i chwilio am raddedigion o’r radd flaenaf.”CILExCILEx

Roedd rhai o’r arddangoswyr, megis Silverman Sherliker, yn dychwelyd i’r Ffair am yr ail, trydydd – neu hydynoed pedwerydd – tro. “Fel erioed, roedd Ffair y Gyfraith yn bleser i fynychu ac wedi ei rhedeg yn dda”, meddai Martin Donoghue, Partner LLP, “Rwyf bob tro wedi ffeindio myfyrwyr y Gyfraith Bangor i fod yn ddeniadol ac yn ddiddorol i siarad gyda nhw, ac rwyf bob amser yn hapus i fynychu’r digwyddiad fel rhan o’n broses recriwtio.”

Roedd Cyfreithwyr Swayne Johnson hefyd yn un o’r rhai oedd yn dychwelyd: “roeddem yn hapus i gefnogi Ffair y Gyfraith Prifysgol Bangor am y drydedd flwyddyn yn olynol. Roedd ansawdd a brwdfrydedd y myfyrwyr yn nodedig, ac roeddem yn falch o allu rhoi mewnwelediad i yrfa yn y gyfraith”.

Fel rhan o’i gweithgareddau ehangach i ysbrydoli’r genhedlaeth nesaf o gyfreithwyr, bydd Ysgol y Gyfraith Bangor hefyd yn cynnal Cynhadledd Gyfraith ar gyfer myfyrwyr Dosbarth 6 lleol, a hynny ddydd Mercher 23 Tachwedd. Bydd rhyw 140 o fyfyrwyr o ysgolion a cholegau Addysg Bellach Gogledd Cymru yn dod i’r diwrnod blasu hwn, fel y cânt gyfle i weld trwy eu llygaid eu hunain yr hyn y mae astudio ar gyfer gradd yn y gyfraith yn ei olygu’n wirioneddol.RKH SpecialityRKH Speciality

Gyda diolch i’r arddangoswyr bu’n cymryd rhan:

 • Andrew Hughes Wealth Management
 • Barclays
 • Bar Pro Bono
 • BIS Legal
 • BPP
 • Heddlu Trafnidiaeth Prydain
 • Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd Prifysgol Bangor
 • CILEx
 • Cyngor Ar Bopeth
 • Civitas Law
 • Coleg Cymraeg Cenedlaethol
 • Y Cwmni Adsefydlu Cymunedol
 • Cyngor Gwynedd
 • DAS
 • Fieldings Porter
 • Gamlins
 • Hugh James
 • JMW Solicitors
 • Jones Davey
 • Knox Commercial
 • Knights
 • Linenhall Chambers
 • Ynadon
 • Cymdeithas Ynadon Gogledd Orllewin Cymru
 • RKH Marine & Energy
 • Silverman Sherliker
 • Prifysgol Abertawe
 • Swayne Johnson
 • Gwasg Prifysgol Cymru
 • 7 Harrington Street Chambers
 • 25 Bedford Row

Dyddiad cyhoeddi: 11 Tachwedd 2016