Prifysgol Bangor yn sefydlu Sefydliad Confucius

Ar 17 Ebrill 2012 yn y Swyddfa Dramor a’r Gymanwlad yn Llundain llofnodwyd Memorandwm o Ddealltwriaeth rhwng Yn y seremoni lofnodi: Yr Athro John G. Hughes, Is-Ganghellor Prifysgol Bangor, Ms Xu Lin, Cyfarwyddwr Cyffredinol Hanban (Pencadlys Sefydliad Confucius), Yr Athro Zhang Guilin, Is-lywydd Prifysgol Gwyddor Gwleidyddiaeth a’r Gyfraith China Yn y seremoni lofnodi: Yr Athro John G. Hughes, Is-Ganghellor Prifysgol Bangor, Ms Xu Lin, Cyfarwyddwr Cyffredinol Hanban (Pencadlys Sefydliad Confucius), Yr Athro Zhang Guilin, Is-lywydd Prifysgol Gwyddor Gwleidyddiaeth a’r Gyfraith China Prifysgol Bangor a Hanban (Pencadlys Sefydliad Confucius) i sefydlu Sefydliad Confucius ym Mhrifysgol Bangor mewn cydweithrediad â Phrifysgol Gwyddor Gwleidyddiaeth a’r Gyfraith China, Beijing.  

Fel un o seremonïau llofnodi cytundebau cydweithio rhwng y DU a China ym meysydd diwylliant, addysg a busnes, bu Mr Ll Changchun, aelod o Bwyllgor Sefydlog Politbiwro China ac Ysgrifennydd Tramor y DU, Mr William Hague, yn dystion i'r seremoni.   

Ar ôl llofnodi’r cytundeb â Ms Xu Lin, Cyfarwyddwr Cyffredinol Hanban, meddai Is-Ganghellor Prifysgol Bangor, Yr Athro  John G. Hughes:

“Mae hwn yn ddatblygiad mawr i Brifysgol Bangor.  Mae diwylliant Tsieineaidd yn dod yn gynyddol bwysig mewn datblygiad economaidd rhanbarthol a byd-eang, ac mae ei bresenoldeb i'w deimlo mewn llawer i fan, yn cynnwys yma yn rhanbarth Gogledd Cymru.

Bydd sefydlu’r Sefydliad Confucius ym Mhrifysgol Bangor yn fodd i feithrin dealltwriaeth o ddiwylliant Tsieineaidd ymysg pobl y rhanbarth sydd, yn ôl arolygon diweddar, â diddordeb mawr mewn dysgu mwy am yr amryfal wahanol agweddau ar ddiwylliant Tsieineaidd.

Rydym yn hynod falch o fynd i’r bartneriaeth yma gyda Phrifysgol Gwyddor Gwleidyddiaeth a’r Gyfraith China.  Mae’r ddwy Brifysgol yn rhannu’r un weledigaeth o gael Sefydliad Confucius a blas Cyfreithiol arbennig iddo.

Yn ogystal, rwy’n hyderus y bydd sefydlu’r Sefydliad Confucius ym Mangor yn agor y drysau i’n myfyrwyr a’n cymuned leol i lawer agwedd arbennig ar ddiwylliant Tsieineaidd, yn cynnwys cerddoriaeth Tsieineaidd, coginio, iaith, hanes, caligraffi a thraddodiadau, a gwneud cyfraniad newydd i gyfnewid a dealltwriaeth ddiwylliannol rhwng ein dwy genedl a phobl."

Mae Llywydd Prifysgol Gwyddor Gwleidyddiaeth a’r Gyfraith China, Yr Athro, HUANG Jin, wedi croesawu’r cyhoeddiad yn gynnes, gan ddweud:

“Confucius oedd y meddyliwr, yr addysgwr a’r athronydd enwocaf yn yr hen China.  Ystyrir ei ddamcaniaeth o "Zhong (Teyrngarwch)", "Shu (Goddefgarwch)" a "Zhong Yong (Y Canol Euraid)" yn hanfod diwylliant Tsieineaidd ac mae wedi cael dylanwad pellgyrhaeddol ar ddatblygiad traddodiadau Tsieineaidd.   Fe wnaeth Adam Smith, yr economegydd, moesegydd ac athronydd ym Mhrydain y ddeunawfed ganrif egluro ei ddamcaniaeth o “gydymdeimlad”, "goddefgarwch” ac “ymddygiad priodoldeb” yn ei lyfr arloesol   The Theory of Moral Sentiments yn 1759. Roedd Confucius ac Adam Smith yn canolbwyntio ar gytgord pobl a chymdeithas.   Mae diwylliannau dwyreiniol a gorllewinol yn rhannu gwerthoedd cyffredin, a ddilynir ar hyd llwybrau gwahanol.  

Mae Prifysgol Bangor yn Brifysgol adnabyddus ledled y byd, gyda thraddodiad diwylliannol maith ac addysg o ansawdd uchel.  Mae Prifysgol Gwyddor Gwleidyddiaeth a’r Gyfraith China yn Brifysgol flaenllaw ym maes addysg y gyfraith, ac mae wedi ymrwymo i sefydlu cymdeithas wedi’i seilio ar reolaeth y gyfraith, datblygiad economaidd, ffyniant diwylliannol a chytgord cymdeithasol.  Mae cenhadaeth a delfrydau cyffredin y ddau sefydliad wedi arwain at sefydlu'r Sefydliad Confucius ym Mhrifysgol Bangor.  Rwy’n credu y bydd sefydlu’r Sefydliad Confucius yn dyfnhau'r cydweithio a chyfathrebu rhwng y ddau sefydliad yn ogystal â rhwng y ddwy wlad.”

Mae gan Ysgol y Gyfraith flaenllaw Bangor gysylltiadau helaeth â nifer o brif ysgolion y gyfraith yn China ac mae’n denu myfyrwyr disglair ac athrawon y gyfraith o China yn rheolaidd.

Dyddiad cyhoeddi: 25 Ebrill 2012