Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Proffil Graddio: Teleri Wyn Davies - Y Gyfraith LLB

Graddiodd Teleri Davies, 21, o’r Bala gyda gradd dosbarth cyntaf yn y Gyfraith. Cyn mynychu Prifysgol Bangor, roedd Teleri’n ddisgybl yn Ysgol y Berwyn, Y Bala.

Cefndir:

Rwyf yn gweithio yn rhan-amser yng Nghanolfan Hamdden Penllyn, Y Bala ar benwythnosau ac yn ystod gwyliau’r Brifysgol. Fy mhrif ddiddordeb yw rygbi, yr wyf yn chwarae i Dîm Menywod Caernarfon, RGC ac mi wnes i dderbyn fy nghap cyntaf i Gymru eleni. Rwyf wedi cyflawni cwrs hyfforddi rygbi lefel 2 a dyfarnu lefel 1 ac yr wyf yn mwynhau hyfforddi yn fy amser sbâr. Rwyf hefyd yn mwynhau cerddoriaeth ac yn chwarae’r piano a’r delyn.

Pam dewis Bangor?

Un rheswm dros benderfynu dod i Fangor oedd ei fod yn gartref i’r Ysgol Gyfraith orau yng Nghymru! Yn ychwanegol i hynny, roeddwn yn teimlo’n gartrefol iawn yno yn ystod y diwrnod agored, ac fe gafodd y cwrs ei gyflwyno’n ddiddorol. Y prif reswm fodd bynnag, oedd yr elfen o Gymreictod. Roedd yn bosib i mi astudio canran o’r cwrs drwy gyfrwng y Gymraeg, ac roeddwn i’n frwdfrydig iawn i fanteisio ar hynny.

Bywyd Myfyriwr:

Yn ystod fy nghyfnod ym Mangor roeddwn yn Arweinydd Cyfoed, lle yr oeddwn yn helpu myfyrwyr newydd ymgartrefu ym Mangor. Bûm hefyd yn mynd o amgylch ysgolion uwchradd ardal Bangor yn trafod y cwrs a’r profiadau y mae Prifysgol Bangor yn ei gynnig i fyfyrwyr. Roeddwn yn aelod brwd o UMCB ac o Dîm Rygbi Merched y Brifysgol.

Gyda rygbi yn rhan bwysig o fy mywyd, roedd rhaid i mi oresgyn y rhwystr o ddiffyg amser. O ganlyniad i’r holl deithio cyson i Gaerdydd er mwyn hyfforddi gyda Thîm Rygbi Menywod Cymru, nid oedd posib i mi fynychu rhai darlithoedd, felly roedd yn rhaid i mi ddelio gyda’r pwysau ychwanegol o dal i fyny gyda’r darlithoedd.

Uchafbwyntiau:

Yn bendant yr uchafbwynt mwyaf oedd cael gwybod fy mod i’n graddio gyda gradd dosbarth cyntaf. Roeddwn i’n teimlo balchder mawr, yn ogystal â rhyddhad fod yr holl waith caled wedi talu ei ffordd. Ar ben hynny, derbyn fy nghap cyntaf i Gymru yn erbyn Yr Alban, gêm gyntaf ym mhencampwriaeth y chwe gwlad eleni, ym Mharc Zipworld, Bae Colwyn.

Sut mae'n teimlo i fod graddio?

Teimlad o falchder ydi cael graddio, ac mae cael graddio gyda gradd dosbarth cyntaf yn coroni’r cyfan. Ar ben hynny, mae’n deimlad o ryddhad bod yr holl waith caled wedi talu ei ffordd.

Y dyfodol:

Ym mis Medi, byddaf yn astudio LPC a chwrs meistr yn y gyfraith yng Nghaer, ac yn y tymor hir, gweithio fel cyfreithiwr.

Dyddiad cyhoeddi: 17 Gorffennaf 2018