Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Rhwydwaith Academaidd ar Gyd-addoli mewn Ysgolion

Mae ysgol y Gyfraith Bangor yn arwain project rhyngddisgyblaethol ar draws Prydain i edrych ar fater cyd-addoli mewn ysgolion. Mae'n rhaid i'r mwyafrif o ysgolion ym Mhrydain yn ôl y gyfraith drefnu gweithredoedd o gyd-addoli (Cymru, Lloegr, Gogledd Iwerddon) neu ddefod grefyddol (Yr Alban) i'w disgyblion. Mae'n rhaid i'r mwyafrif o weithredoedd o'r fath yn ystod unrhyw dymor ysgol fod 'o natur Gristnogol yn gyfan gwbl neu'n bennaf', a dylent ymwneud â 'dangos parch at fod neu rym dwyfol'. 

Mae Dr Alison Mawhinney, Darllenydd yn y Gyfraith yn Ysgol y Gyfraith Bangor - ynghyd â chyd-ymchwilydd, Yr Athro Peter Cumper o Brifysgol Caerlŷr - wedi sefydlu rhwydwaith academaidd i edrych ar y gofynion statudol hyn. Yn ogystal â Dr Mawhinney a'r Athro Cumper, mae'r Rhwydwaith yn cynnwys addysgwyr, cyfreithwyr, athronwyr a chymdeithasegwyr o Gymru, Yr Alban, Gogledd Iwerddon a Lloegr: Aideen Hunter (Prifysgol Ulster); Julia Ipgrave (Prifysgol Warwick); Frankie McCarthy (Prifysgol Glasgow); Farid Panjwani (Prifysgol Llundain); Norman Richardson (Stranmillis College Belfast); Ann Sherlock (Prifysgol Aberwystwyth) a Jackie Watson (Prifysgol East Anglia).   

Gyda chyllid gan Gyngor Ymchwil y Celfyddydau a’r Dyniaethau (AHRC), bydd y Rhwydwaith yn edrych ar y gofynion statudol o safbwynt eang a chyffredinol. Bydd cwestiynau ymchwil yn cynnwys: A oes yna le i 'gyd-addoli' neu 'ddefodau crefyddol' mewn cymdeithas gyfoes? Beth yw ei ddiben? Beth yw diddordebau cyfreithlon y wladwriaeth mewn materion o'r fath? Oes yna amrywiadau yn y ffordd mae gwahanol wledydd yn y DU yn ymdrin â chyd-addoli/defod grefyddol? A ddylai ysgolion gymryd i ystyriaeth hawliau plant, rhieni ac athrawon wrth drefnu gweithredoedd o'r fath? Ac i ba raddau mae'r gweithredoedd hyn yn cyfrannu at ddatblygu gwerthoedd cyffredinol ac annog datblygu cymunedau ysgol cydlynol a chynhwysol mewn cymdeithas gynyddol amlddiwylliannol?

Cyfarfu'r Rhwydwaith am y tro cyntaf ym Mangor ym Medi 2014 i ddechrau trafodaethau. Mae gweithgareddau pellach yn cynnwys seminar ym Mhrifysgol Strathclyde ym Mawrth 2015 a chynhadledd gyhoeddus sydd i'w chynnal ym Mhrifysgol Caerlŷr yn Nhachwedd 2015. Y prif siaradwr yn y gynhadledd fydd Cofnodwr Arbennig y Cenhedloedd Unedig ar Ryddid Crefyddol neu Gred.   

I gael manylion pellach am y Rhwydwaith, ewch i http://collectiveschoolworship.com/   

Dyddiad cyhoeddi: 15 Hydref 2014