Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Ysgol y Gyfraith Bangor: ymysg y 10 o ddadleuwyr gorau yn Ewrop!

Yn dilyn eu perfformiad ysgubol mewn cystadleuaeth bwysig, mae myfyrwyr Ysgol y Gyfraith Bangor ymysg y 10 tîm uchaf yn Ewrop am gymryd rhan mewn ffug lysoedd barn.Tîm Bangor tu allan i'r Palas Heddwch: (chwith i dde) Katherine Gildner, Elizabeth Strange, hyfforddwr Aaron Clegg, Scott Sharp a William Carlsen.Tîm Bangor tu allan i'r Palas Heddwch: (chwith i dde) Katherine Gildner, Elizabeth Strange, hyfforddwr Aaron Clegg, Scott Sharp a William Carlsen.

Yng Nghystadleuaeth Ryngwladol Ffug Lysoedd Telders yn yr Hâg, yr Iseldiroedd, yr wythnos ddiwethaf bu William Carlsen, Elizabeth Strange, Scott Sharp a Katherine Gildner yn wynebu 24 o dimau ar draws Ewrop. 

Yn y categori Ymatebwyr llwyddasant i orffen yn rhagorol iawn yn y 9fed safle a gosodwyd tri o bedwar aelod y tîm ymysg yr 20 o ddadleuwyr uchaf yn y gystadleuaeth gyfan, gydag Elizabeth, myfyrwraig o'r flwyddyn gyntaf, yn dod yn chweched o blith y 96 o gystadleuwyr i gyd.

Dyma'r trydydd tro i Brifysgol Bangor gynrychioli Cymru yn y gystadleuaeth Telders, ar ôl cymhwyso am y tro cyntaf yn 2013.  Mae llwyddiant y tîm yn tystio i'r dadlau bywiog sy'n digwydd yn Ysgol y Gyfraith Bangor, lle mae myfyrwyr yn cystadlu'n rheolaidd ar lefelau mewnol, cenedlaethol a rhyngwladol hyd yn oed. 

"Ni allwn fod wedi bod yn falchach o'r tîm, a weithiodd mor dda efo'i gilydd ac a roddodd lawer iawn o amser ac ymdrech i'r gystadleuaeth," meddai Dr McDermott Rees, a aeth gyda'r myfyrwyr i'r Iseldiroedd, ynghyd ag Aaron Clegg, cystadleuydd yn Telders 2014. "Cafodd pob un o'r pedwar myfyriwr eu canmol yn fawr gan y beirniaid am eu sgiliau dadlau llafar ac ysgrifenedig.  Yr hyn sy'n haeddu sylw'n arbennig yw i ddau o'r israddedigion (William ac Elizabeth) yn y tîm gael eu hystyried yn bedwerydd gorau am gyflwyno dadleuon llafar ar ran yr ymatebwyr, ac roeddent yn cystadlu yn erbyn rhai myfyrwyr a oedd yn gwneud eu hail neu eu trydydd gradd Meistr! Y tîm cyn y rownd cynderfynol olaf.Y tîm cyn y rownd cynderfynol olaf.

“Hoffai'r tîm, ynghyd ag Aaron a minnau fel hyfforddwyr, fanteisio ar y cyfle hwn i ddiolch i holl ymwelwyr Ysgol Busnes Bangor a fu'n gweithredu fel beirniaid gwadd gydol y flwyddyn -  roedd y rhain yn cynnwys Dr Richard Caddell, Martin Browne, Dr Vanessa Davies, Ei Anrhydedd Y Barnwr Jeremy Roberts, a'r Athro Rhudian Thomas – a hefyd i'r aelodau staff a fu'n cynnal ymarferion gyda'r tîm, yn arbennig Yr Athro Cindy Buys, Yr Athro Dermot Cahill, Chaynee Hodgetts, Dr Marie Parker, Dr Hayley Roberts a Daniel Shepherd.”

Dyddiad cyhoeddi: 18 Mai 2015