Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Ysgol y Gyfraith Bangor yn paratoi ar gyfer Cynhadledd Ryngwladol Fawr

Mae Ysgol y Gyfraith Bangor yn paratoi tuag at gynnal cynhadledd fawr ym maes Cyfraith Cystadleuaeth ym mis Gorffennaf, a fydd yn croesawu siaradwyr gwadd o bob cwr o’r byd.

Bydd Sefydliad Cystadleuaeth a Chaffael yr Ysgol  (ICPS) yn cynnal y Gynhadledd Ryngwladol ar Esblygiad a Dyfodol Cyfraith a Pholisi Cystadleuaeth India ddydd Gwener 15 a dydd Sadwrn 16 Gorffennaf 2011.

Bydd y gynhadledd yn canolbwyntio ar faes cystadleuaeth ryngwladol. Yn cymryd rhan bydd y Barnwr John Cooke (a ddaeth yn enwog trwy achos Microsoft) cynt o Lys Gwrandawiad Cyntaf Ewrop, felly hefyd cyfreithwyr o gwmnïau rhyngwladol blaenllaw, yn ogystal ag economegwyr o’r Unol Daleithiau, swyddogion y Comisiwn Ewropeaidd ac ymarferwyr cyfraith cystadleuaeth o bob rhan o’r byd. 

 

Dyma rai o’r pynciau fydd dan sylw:

Uno – esblygiad canllawiau byd-eang.

Cystadleuaeth- pam mae'n rhaid i normau cystadlu fod yn fyd-eang ac yn genedlaethol.

India- All Comisiwn Cystadleuaeth India ddelio’n effeithiol â materion rheolaeth?

Camddefnyddio goruchafiaeth- rhai gwersi cynnar o India.

 

Ymysg y prif siaradwyr yn y gynhadledd eleni fydd:

Y Barnwr John Cooke, Uchel Lys, Dulyn, cynt yn Farnwr Llys Gwrandawiad Cyntaf Ewrop.

Mr Jean-Yves Art, Cwnsler Cyffredinol Cyswllt, Microsoft, Brwsel.

Arshad (Paku) Khan, Cyfarwyddwr, Cyfraith Cystadleuaeth, Cyfreithwyr Amarchand Mangaldas, Delhi.

KK Sharma, Cynghorydd (Cyfraith), â gofal am Reoli Uno a chyn Gyfarwyddwr Cyffredinol, Comisiwn Cystadleuaeth India.

Dr Vincent Power, Partner, A&L Goodbody, Twrneiod, Dulyn

Yr Athro Dermot Cahill, Athro Cyfraith Fasnachol, Cyfarwyddwr Sefydliad Rhyngwladol Astudiaethau Cystadleuaeth a Chaffael Bangor a Deon Ysgol y Gyfraith Prifysgol Bangor.

Mr M Kirti Kumar, Cyn Gyfarwyddwr Cartelau yng Nghyfarwyddiaeth Gyffredinol Cystadleuaeth, Comisiwn Ewropeaidd. (Gwahoddwyd).

Francisco Enrique Gonzalez Diaz, Cyn Ddirprwy Gyfarwyddwr Cyffredinol, Cyfarwyddiaeth Gyffredinol Cystadleuaeth, Comisiwn Ewropeaidd, Partner, Cleary Gottlieb Steen a Hamilton LLP, Brwsel (Gwahoddwyd)

Yr Ustus Anrhydeddus Deepak Verma (Gwahoddwyd)

 

I gael rhagor o wybodaeth am y Gynhadledd, gan gynnwys y rhaglen a rhestr lawn o siaradwyr,  cliciwch yma.

Dylid cyfeirio pob ymholiad at Mrs Anwen Evans yn Ysgol y Gyfraith.

Dyddiad cyhoeddi: 14 Gorffennaf 2011