Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Ysgol y Gyfraith Bangor yn ymuno â'r Ysgol Peirianneg Electronig i gydweithio gyda 5 gwlad Ewropeaidd arall mewn rhaglen ymchwil Ewropeaidd drawswladol fawr

Bydd Ysgol y Gyfraith Prifysgol Bangor yn ymuno â grŵp elitaidd o brifysgolion a sefydliadau ar raglen ymchwil gydweithredol draws wladol drwy Ewrop i gefnogi cwmnïau gwybodaeth ddwys â’r potensial o dwf uchel. 

Bydd Prifysgol Bangor, yr unig bartner o’r Deyrnas Unedig a wahoddwyd i ymuno â’r consortiwm, yn gweithio ar y cyd gyda Phrifysgol Tilburg, yr Iseldiroedd, i ymchwilio i sut gall busnesau newydd â’r potensial o dwf uchel gael budd o gymryd rhan mewn caffael cyhoeddus, a’r heriau maent yn eu hwynebu wrth wneud hynny. Yn mynychu lansiad TESLA (Ch-D): Dr Patrick Mulhern, o Lionra; Cyril Burke, Cynulliad Rhanbarthol ‘BMW’ Iwerddon; Prif Weinidog Iwerddon, Edna Kenny; Michael Delaney, Cork Institute of Technology; Dr. David Joyner, Prifysgol Bangor; Gerry Finn, Cyfarwyddwr Cynulliad Rhanbarthol 'BMW'.Yn mynychu lansiad TESLA (Ch-D): Dr Patrick Mulhern, o Lionra; Cyril Burke, Cynulliad Rhanbarthol ‘BMW’ Iwerddon; Prif Weinidog Iwerddon, Enda Kenny; Michael Delaney, Cork Institute of Technology; Dr. David Joyner, Prifysgol Bangor; Gerry Finn, Cyfarwyddwr Cynulliad Rhanbarthol 'BMW'.  

Bydd y Sefydliad  Astudiaethau Cystadleuaeth a Chaffael (SACC) yn Ysgol y Gyfraith Bangor yn cymryd rhan yn y project tair blynedd ynghyd ag Ysgol Peirianneg Electronig Bangor a fydd yn cydweithio ar gyfres o brojectau arloesi a dylunio cynnyrch. Bydd SACC hefyd yn hyfforddi sefydliadau mewn amryw o wahanol feysydd fel mynediad ar draws ffiniau i farchnadoedd caffael cyhoeddus a dulliau gwneud cais ar y cyd, yn ogystal â chynnig cymorthfeydd tendro un-i-un.  

Meddai’r Athro Dermot Cahill, Pennaeth Ysgol y Gyfraith, Bangor: “Bydd hwn yn gydweithio pwysig iawn i ni, ac yn adeiladu ar draddodiad cryf Ysgol y Gyfraith Bangor o  ymchwil wedi'i ariannu ym maes cyfraith a strategaeth caffael cyhoeddus.” Ychwanegodd yr Athro  Paul Spencer, Pennaeth Coleg Gwyddorau Ffisegol  a Chymhwysol, “trwy sicrhau bod yr arbenigedd Meddwl yn Gynllungar ac academaidd diweddaraf ar gael i gwmnïau yng Nghymru ac ym mhob rhan o bartneriaeth Ewropeaidd TESLA, bydd ein rhwydwaith yn nerthu’r cysylltiad deinamig rhwng creu gwybodaeth, datblygu cynnyrch a derbyn y farchnad”.

Dywedodd Cyfarwyddwr Partneriaeth TESLA ar gyfer Prifysgol Bangor, Dr. David Joyner, “Mae TESLA yn enghraifft wych o gydweithio ar draws ddisgyblaethau ym Mhrifysgol Bangor, gan y bydd Ysgolion y Gyfraith a Pheirianneg Electronig yn cydweithio fel bod arbenigedd ac ymchwil y Brifysgol yn helpu  un o feysydd twf economaidd o flaenoriaeth uchel – sef busnesau gwybodaeth ddwys”.  

Bydd Transnational Ecosystem Laboratory & Actions (TESLA) yn cael ei ariannu gan  Raglen Gogledd Orllewin Ewrop  INTERREG IVB, cronfa’r UE wedi ei anelu at fynd i’r afael â heriau cyffredin yng ngogledd orllewin Ewrop trwy gydweithio trawswladol. Bydd y project 3 blynedd 3.7 miliwn ewro - dan arweiniad Borders, Cynulliad Rhanbarthol Canol a Gorllewin Iwerddon – yn cynnwys wyth partner o wlad Belg, Ffrainc, yr Almaen, Iwerddon, yr Iseldiroedd a Chymru yn cydweithio i gefnogi cwmnïau newydd sydd â’r potensial o dwf uchel mewn amrywiaeth eang o gyd-destunau gan gynnwys Rhyngwladoli, Datblygu Cynnyrch Newydd ac Arloesi, Cyllid Entrepreneuraidd a Chaffael Cyhoeddus.  

Dyddiad cyhoeddi: 14 Mai 2012