Undeb Myfyrwyr Bangor

Mae Undeb Bangor yn ganolfan i fyfyrwyr Bangor ac yn gyfrifol am drefnu chwaraeon, clybiau, cymdeithasau a phrojectau gwirfoddoli ac rydym hefyd yn gartref i Undeb Myfyrwyr Cymraeg Bangor, yr undeb myfyrwyr i siaradwyr Cymraeg. Wedi'i leoli ar 4ydd llawr adeilad Pontio, mae’n siop un stop am wybodaeth, cyngor a chyfarwyddyd.

Undeb Myfyrwyr Cymraeg Bangor (UMCB) sy’n ganolbwynt i’r rhan helaeth o’r digwyddiadau a’r gweithgareddau hamdden a chymdeithasol – yn amrywio o nosweithiau cymdeithasol, Eisteddfod a Dawns Ryng-golegol i gemau pêl-droed a rygbi, a theithiau blynyddol i’r Iwerddon neu’r Alban.

UMCB

Mae bywyd cymdeithasol Cymraeg heb ei ail ym Mangor, ac Undeb Myfyrwyr Cymraeg Bangor (UMCB) sy’n ganolbwynt i’r rhan helaeth o’r digwyddiadau a’r gweithgareddau hamdden a chymdeithasol.

Ffair Clybiau a Chymdeithasau

Yn ystod yr Wythnos Groeso, mae Undeb Bangor yn trefnu Ffair y Glas enfawr, sef Serendipedd (mae’n golygu canfyddiad ffodus trwy ddamwain). Mae'r Ffair yn gyfle i chi weld yr amrywiaeth o gyfleoedd a gweithgareddau i fyfyrwyr sydd ar gael i chi wneud y gorau o’ch amser ym Mangor. Bydd dros 170 o glybiau chwaraeon, cymdeithasau a phrojectau a grwpiau gwirfoddoli yno i chi ymaelodi â nhw, a’r peth gorau yw bod aelodaeth o’r holl grwpiau cyfleoedd myfyrwyr am ddim. Y peth anoddaf fydd dewis pa rai i ymuno â nhw.

Mae cymryd rhan mewn cyfleoedd myfyrwyr yn ffordd wych o wneud ffrindiau, cyfarfod â phobl a rhoi cynnig ar rywbeth newydd. Gall edrych yn dda ar eich CV hefyd pan ddaw hi’n amser i chwilio am waith. Po fwyaf y gwnewch chi’r mwyaf y cewch yn ei ôl.

Lleucu Myrddin - Llywydd UMCB

Dyma Lleucu Myrddin, Llywydd UMCB yn trafod pwysigrwydd cefnogi myfyrwyr Cymraeg - drwy gynnig cyfleoedd cymdeithasol a gwirfoddol.