Undeb Myfyrwyr Bangor

Mae Undeb Bangor yn ganolfan i fyfyrwyr Bangor ac yn gyfrifol am drefnu chwaraeon, clybiau, cymdeithasau a phrojectau gwirfoddoli ac rydym hefyd yn gartref i Undeb Myfyrwyr Cymraeg Bangor, yr undeb myfyrwyr i siaradwyr Cymraeg. Wedi'i leoli ar 4ydd llawr adeilad Pontio, mae’n siop un stop am wybodaeth, cyngor a chyfarwyddyd.

Ffair Clybiau a Chymdeithasau

Yn ystod yr Wythnos Groeso, mae Undeb Bangor yn trefnu Ffair y Glas enfawr, sef Serendipedd (mae’n golygu canfyddiad ffodus trwy ddamwain). Mae'r Ffair yn gyfle i chi weld yr amrywiaeth o gyfleoedd a gweithgareddau i fyfyrwyr sydd ar gael i chi wneud y gorau o’ch amser ym Mangor. Bydd dros 170 o glybiau chwaraeon, cymdeithasau a phrojectau a grwpiau gwirfoddoli yno i chi ymaelodi â nhw, a’r peth gorau yw bod aelodaeth o’r holl grwpiau cyfleoedd myfyrwyr am ddim. Y peth anoddaf fydd dewis pa rai i ymuno â nhw.

Mae cymryd rhan mewn cyfleoedd myfyrwyr yn ffordd wych o wneud ffrindiau, cyfarfod â phobl a rhoi cynnig ar rywbeth newydd. Gall edrych yn dda ar eich CV hefyd pan ddaw hi’n amser i chwilio am waith. Po fwyaf y gwnewch chi’r mwyaf y cewch yn ei ôl.

Gethin Morgan-Jones - Llywydd UMCB

Dyma Gethin Morgan-Jones, Llywydd UMCB yn trafod pwysigrwydd cefnogi myfyrwyr Cymraeg - drwy gynnig cyfleoedd cymdeithasol a gwirfoddol.