Yr Athro Paul Spencer

Enw
Yr Athro Paul Spencer
Swydd
Deon y Coleg Gwyddorau’r Amgylchedd a Pheirianneg
E-bost
p.spencer@bangor.ac.uk
Ffôn
(01248) 382738
Lleoliad
Prifysgol Bangor

Derbyniodd yr Athro Paul S. Spencer radd B.Sc mewn ffiseg gymhwysol a Ph.D mewn peirianneg electronig o Brifysgol Caerfaddon, ym 1990 a 1994, fel ei gilydd. Rhwng 1994 a 1996 roedd yn gynorthwyydd ymchwil ar sawl prosiect a ariannwyd gan EPSRC ym Mhrifysgol Caerfaddon. Yn 1996, symudodd i Fangor gan ddod yn ddarlithydd ym 1998, yn uwch-ddarlithydd yn 2003 a derbyn Cadair Bersonol yn 2006. Yn 2007, fe'i penodwyd yn Bennaeth yr Ysgol Peirianneg Electronig, swydd a ddaliodd am saith mlynedd. Yn 2009, fe’i penodwyd yn Bennaeth Coleg y Gwyddorau Ffisegol a Chymhwysol ac yn 2017 fe’i penodwyd yn Ddeon Coleg y Gwyddorau Amgylcheddol a Pheirianneg. Mae’r Athro Spencer hefyd â rôl drawsbynciol fel arweinydd ar Arloesi, Cyfnewid Gwybodaeth a Masnacheiddio ar draws y Sefydliad.

Ei brif ddiddordebau ymchwil yw dynameg laser lled-ddargludyddion, effeithiau adborth optegol, lluosogi pwls, a rhinweddau tonnau optegol dyfeisiau optoelectroneg. Bu'n awdur dros 100 o bapurau cyfnodolion a 140 o bapurau cynhadledd ac mae'n adolygydd rheolaidd ar gyfnodolion archifol. Yn 2000 enillodd wobr peirianneg orau Science, Engineering and Technology (SET) ac mae hefyd yn Gymrawd y Sefydliad Ffiseg.