Skyscrapers modern looking buildings

Ysgol Busnes Bangor - Addysg Weithredol

Darparu dysgu blaengar ac arloesol i’r sector gwasanaethau ariannol byd-eang

Rhaglenni Addysg Weithredol

MBA Bancwr Siartredig
(CBMBA)

Cymhwyster deuol unigryw, sy’n cyfuno MBA a statws banciwr siartredig - y dyfarniad proffesiynol uchaf sydd ar gael i fancwyr ledled y byd.

Dyfernir statws 'Banciwr Siartredig' gan Sefydliad y Bancwyr Siartredig, corff addysg proffesiynol byd-eang i fancwyr a'r unig sefydliad bancio yn y byd a all ddyfarnu’r statws hwn.

Dysgu mwy am CBMBA

MBA Troseddau a Chydymffurfiaeth Ariannol
(FCCMBA)

Cymhwyster newydd arloesol sy’n eich galluogi i ennill MBA ynghyd â statws proffesiynol arbenigwr gwybodaeth ariannol (FIS).

Dyfernir yr MBA mewn partneriaeth â ManchesterCF, darparwyr hyfforddiant gwybodaeth ariannol fyd-eang, mae'r statws Arbenigwr Gwybodaeth Ariannol (FIS) yn gosod safon newydd ym myd gwybodaeth ariannol.

Dysgu mwy am FCCMBA

Llyfrynnau Rhaglenni

MBA Bancwr Siartredig (CBMBA)

Cliciwch ar y cyswllt isod i lawrlwytho fersiwn PDF o lyfryn y cwrs MBA Banciwr Siartredig (CBMBA):

Llyfryn CBMBA (PDF)

MBA Troseddau a Chydymffurfiaeth Ariannol

Cliciwch ar y cyswllt isod i lawrlwytho fersiwn PDF o lyfryn y cwrs MBA Troseddau a Chydymffurfiaeth Ariannol (FCCMBA):

Llyfryn FCCMBA (PDF)

Astudio Modiwl Sengl

Gellir cymryd modiwlau sengl yn anffurfiol ar gyfer Datblygiad Proffesiynol Parhaus neu gyda'r opsiwn i gwblhau'r asesiad ffurfiol ac ennill credydau ôl-raddedig a gydnabyddir yn rhyngwladol. Gellir symud y credydau yn ddiweddarach i ddyfarniad ôl-raddedig Addysg Weithredol, a chael MBA pan fydd 180 o gredydau wedi'u cwblhau.

Wedi'i anelu at weithwyr proffesiynol canol gyrfa sy'n gweithio yn y diwydiant ariannol neu reoleiddio. Rhoddir ystyriaeth i fynediad i unigolion sydd ag ychydig iawn o brofiad.

Rhagor o wybodaeth yma

Sut i Wneud Cais

Gwahoddir ceisiadau i’r rhaglenni MBA Banciwr Siartredig, MBA Troseddau a Chydymffurfiaeth Ariannol a'r Dystysgrif Ôl-radd mewn Rheolaeth a Thechnoleg Banciau (CertBMT) i ddechrau yn Hydref 2024.

Gwneud cais am raglen Addysg Weithredol

Os hoffech gadarnhau eich bod yn gymwys cyn gwneud cais, anfonwch e-bost gyda dogfennau ategol, e.e. CV, ac os oes gennych drawsgrifiadau o raglenni astudiaethau proffesiynol neu ôl-radd a gwblhawyd gennych, byddai’n ddefnyddiol eu hanfon hefyd. Sylwer y bydd y tîm derbyniadau yn eich cynghori am y wybodaeth sy’n angenrheidiol i gefnogi eich cais, fel na fydd cael gafael ar drawsgrifiadau o astudiaethau blaenorol yn achosi oedi i'ch cais.

Ar ôl cofrestru ar y rhaglen, bydd gan fyfyrwyr 3 mis o'u semester cyntaf i ddarparu copïau ardystiedig o'u tystysgrifau.

Angen Help?

I gael diweddariad ar eich cais neu gymorth i lenwi eich ffurflen, cysylltwch â’r tîm derbyniadau ar  executiveeducation@bangor.ac.uk.

Tystiolaeth Myfyrwyr

Image of Nigel Holness

Nigel Holness

"The Programme has been a great experience and the choice is not regretted, as it exceeded the expectations and surpassed the value of the capital invested.  The programme is cutting edge and most relevant for today's fast-changing world, taking participants into the future."

Managing Director of CIBC First Caribbean International Bank Jamaica

Image of Sisily Johnson

Sisily Johnson

"I thoroughly enjoyed Bangor University’s Programme. From admission to graduation, the professionalism and support consistently exhibited by the University made the journey a memorable one.

Without the slightest hesitation, I highly recommend the programme to anyone seeking to further develop their knowledgebase and enhance their critical thinking ability. Innovative, Stimulating and Relevant.”

AVP, Deputy Head of Client Register, Tax & Reporting, Pictet Bank & Trust Limited, Bahamas

Image of Isa Danjama Osori

Isa Danjuma Osori

"Having worked for over 17 years in the Banking industry, I must say that I found this program to be extremely rich in content. The insight I have gained through interactive and practical case study sessions, as well as the opportunity to learn from very experienced and diverse experts in the field, are undoubtedly invaluable. I strongly recommend this program to anyone who wants to build a career in the Banking industry."

Deputy Manager, Nigeria Deposit Insurance Corporation

Image of Denise Subaran

Denise Subaran

"The Programme has added significantly to my growth, knowledge and experience in the financial services industry. During my studies I was able to have a great balance between work and school. I was guided and taught by experienced professionals who ensured there was a full grasp of each module via Live, Pre- recorded and revision sessions. The Bangor team was very responsive and helpful throughout the programme and ensured relevant notifications were disseminated timely."

Team Lead- Restructure Project, JN Bank

Photo of Apostolos Savvas

Apostolos Savvas

“Studying for the Chartered Banker MBA Programme was more than an amazing experience. It provides you with top quality professors, subject matter experts, access to unlimited academic resources and coverage of themes that are uniquely combined worldwide.”

Senior Project Manager, Tesco Bank

Photo of Chorvelle Johnson

Chorvelle Johnson

“The CBMBA programme provided me with the tools to succeed and provided me with the knowledge to adapt to the ever-changing global banking space.”

Chief Executive Officer, Sagicor, Jamaica

Photo of Val Bauckham

Valarie Bauckham

“I found the CBMBA programme particularly beneficial, I learnt about topics pertinent to every organisation – such as marketing, HR, strategy, research methods – providing a holistic view of business.”

Global Business Partner, Chartered Banker Institute

Photo of Linda Wayoe

Linda Wayoe

"The CBMBA programme not only enhanced my knowledge which is directly relevant to my role and beyond, but also got the opportunity to network with fellow seasoned financial services professionals globally.”

Bank Manager, Metro Bank, England

Photo of Jonelle Gardiner

Jonelle Gardiner

"The CBMBA programme was balanced, relevant and comprehensive.  It challenged me to grow as a Financial Services Professional and has enhanced my knowledge of the industry. "

Compliance Analyst, CG Atlantic Group, Bahamas

Cysylltu gyda ni

Cysylltwch â’r tîm Addysg Weithredol os oes gennych unrhyw gwestiynau cyn dechrau:

Ffon: +44 (0) 1248 38 38 00

WhatsApp: +44 (0) 7599 65 79 33

E-bost: executiveeducation@bangor.ac.uk

Cyfeiriad: Addysg Weithredol, Ysgol Busnes Bangor, Bangor University, Bangor, Gwynedd, UK, LL57 2DG

It looks like you’re visiting from outside the UK, would you like to be redirected to the international page?