CYRSIAU CLIRIO

Edrychwch ar y cyrsiau sydd ar gael drwy'r system Glirio

Myfyrwyr tu allan i'r Brif Adeilad

Gwnewch gais Clirio nawr

Os ydych eisoes wedi derbyn eich canlyniadau ac rydych chi'n chwilio am gwrs Clirio, gallwch wneud cais ar-lein nawr.

AROS AM EICH CANLYNIADAU?

Myfyrwyr mewn darlith

Graddau Rhagarweiniol

Os ydych chi'n fyfyriwr o Gymru ac eisoes wedi derbyn eich canlyniadau arholiad rhagarweiniol, gallwch gofrestru'ch diddordeb yn un o'n cyrsiau Clirio. Byddwn yn eich galw yn ôl ar Ddiwrnod y Canlyniadau (10 Awst) os gallwn gynnig lle i chi ar y cwrs.

Myfyrwyr yn cymdeithasu ac astudio ar soffa yn adeilad Pontio

Cofrestru eich diddordeb mewn cwrs Clirio

Os ydych chi'n aros am eich canlyniadau, cofrestrwch ar gyfer Clirio a byddwn yn cysylltu â chi ar Ddiwrnod y Canlyniadau (dydd Mawrth, 10 Awst) os oes gennym swyddi gwag yn eich dewis bwnc.

Wedi ymgeisio i Fangor yn barod?

Myfyrwyr yn cymdeithasu mewn un o'r fflatiau ym mhentref y Santes Fair

Os ydych eisoes wedi ymgeisio i astudio ym Mangor, dyma'r camau nesaf.

Camau nesaf

Canllaw ar gyfer y Diwrnod Canlyniadau

Myfyriwr yn chwerthin wrth gymdeithasu gyda ffrind

Peidiwch â gofidio am y Diwrnod Canlyniadau a Clirio, dyma ein canllaw ar sut i fod yn barod amdano.

PARATOI AR GYFER Y DIWRNOD CANLYNIADAU 

Main arts terrace distant

Dyddiau Ymweld Clirio

Os cewch chi gynnig lle drwy Clirio, cewch gyfle i ymweld â'r Brifysgol Ddydd Iau, 12 Awst neu Dydd Sadwrn, 14 Awst.

Ar ôl i chi gael eich cynnig Clirio, byddwn yn anfon e-bost atoch gyda mwy o wybodaeth.

CYSYLLTU Â Ni

Galwch y Llinell Gymorth

Gallwch gysylltu â'n Llinell Gymorth Derbyniadau ar 0800 085 1818 o 8am ddydd Mawrth, 10 Awst i wneud cais am gwrs trwy Glirio ac i gael cyngor am eich lle ym Mangor.

ORIAU AGOR Y LLINELL GYMORTH

 

Sgwrs Fyw

Sgwrsiwch yn Fyw gyda ni i weld os allwn ni gynnig lle i chi drwy Clirio.

Mae'r Sgwrs Fyw ar agor o 9am ar Ddydd Mawrth, 10 Awst. 

Cysylltwch drwy Sgwrs Fyw

 

It looks like you’re visiting from outside the UK, would you like to be redirected to the international page?