Grŵp o fyfyrwyr yn defnyddio gofod dysgu cymdeithasol yn adeilad Pontio

Clirio 2023

Pryd mae Clirio 2023? Beth yw Clirio? Pwy all wneud cais trwy Clirio? Yma, cewch yr holl wybodaeth fydd ei angen arnoch ynglŷn â'r broses Clirio. 

Cofrestru eich diddordeb mewn Clirio

Grŵp o fyfyrwyr yn gweithio mewn labordy

Lleoedd Clirio ar gyfer mis Medi yma

Gallwch chwilio ein cyrsiau israddedig am wybodaeth fanwl ar gyrsiau unigol. Os oes lle ar ein cyrsiau, yn cynnwys ein graddau Blwyddyn Sylfaen, bydd y rheini wedi cael eu marcio fel cyrsiau Clirio ar ein gwefan o fis Gorffennaf ymlaen.

UCAS Extra 2023

Rhwng 23 Chwefror a 4 Gorffennaf, gallwch ddefnyddio UCAS Extra os rydych wedi rhoi pum dewis ar eich ffurflen gais ond heb gael eich derbyn neu os ydych wedi gwrthod pob cynnig. Os nad oes gennych unrhyw gynigion ar 5 Gorffennaf, byddwch yn gallu gwneud cais trwy Clirio. 

Cyfleoedd i ymweld â ni

Os oes gennych chi ddiddordeb mewn dod i'r Brifysgol yn 2024 neu'n hwyrach, dewch i un o'r Dyddiau Agored sy'n cael eu cynnal yn yr Haf a'r Hydref. 

Dyddiau Agored

It looks like you’re visiting from outside the UK, would you like to be redirected to the international page?