Ffioedd a Chyllid Ôl-raddedig

Wrth benderfynu astudio gradd ôl-raddedig ym Mhrifysgol Bangor, mae'n bwysig gwybod am y costau byw ac astudio. Dyma wybodaeth i'ch helpu chi i ddysgu am ffioedd dysgu, costau byw, a'r ystod eang o fwrsariaethau ôl-raddedig, ysgoloriaethau ac opsiynau cyllido sydd ar gael.

Myfyrwyr yn gweithio mewn grŵp yn un o stafelloedd darllen traddodiadol y Brifysgol, yn y Prif Adeilad

Ysgoloriaethau, Efrydiaethau a Bwrsariaethau

Mae ystod eang o Ysgoloriaethau, Efrydiaethau a Bwrsariaethau ar gael i'ch helpu gyda chostau astudio'n y Brifysgol. Gwnewch yn siŵr eich bod yn edrych ar y dyddiadau cau a chymhwyster y ceisiadau cyn i chi wneud cais.

It looks like you’re visiting from outside the UK, would you like to be redirected to the international page?