Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Amdanom ni

Croeso i gwefan Llety Prifysol Bangor

Mae tîm neuaddau Prifysgol Bangor yn gyfrifol am ein neuaddau a'r myfyrwyr sy'n byw ynddynt. Rydym yma i'ch helpu, i gynnig cyngor ac i ateb eich cwestiynau ynglyn a'n llety.

Tua 3,000 o ystafelloedd

Ar hyn o bryd mae gan y Brifysgol tua 2,960 o ystafelloedd ar gael i fyfyrwyr, dros tair safle ym Mangor. Rydym yn gallu sicrhau lle mewn neuadd i holl fyfyrwyr israddedig y flwyddyn gyntaf sy'n nodi Bangor fel eu dewis cadarn ac yn gwneud cais erbyn 31 Gorffennaf.

Yn cyd-fynd â chod ymddygiad UUK

Mae ein llety'n cyd-fynd â chod ymddygiad UUK ar gyfer llety i fyfyrwyr.

Yn agos i'r Brifysgol a chanol y ddinas

Mae ein llety oll o fewn pellter cerdded i brif adeiladau'r Brifysgol a chanol y ddinas. Mae gan pob ystafell y canlynol - gwely, wardrob, desg, cadair, a man i storio'ch pethau. Mae'r rhan fwyaf o'n ystafelloedd yn rhai en-suite ac mae pob un yn hunain-arlwyo.

Mae gennym hefyd lety ar gael i fyfyrwyr ôl-radd a myfyrwyr sy'n ymweld â Prifysgol Bangor drwy gynlluniau 'astudio dramor' y Swyddfa Rhyngwladol.

Gwybodaeth am ein neuaddau

Cewch fwy o wybodaeth am ein neuaddau yma, yn cynnwys lleoliad a phrisiau, fideos a theithiau 360.