Pentref Ffriddoedd

Ble mae'r Pentref?

Pentref Ffriddoedd yw ein safle llety fwyaf ac mae wedi ei lleoli ym Mangor Uchaf. Mae Ffriddoedd rhyw 5 munud o gerdded o'r orsaf drenau a Phrif Adeilad y Brifysgol a thua 10 munud o gerdded o ganol y ddinas.

Beth sydd yno?

Mae tua 2,000 o ystafelloedd gyda'r mwyafrif yn rhai en-suite. Mae un neuadd safonol, Neuadd Reichel, sydd ag ystafelloedd ymolchi i'w rhannu.

Mae siop, golchdai ac ystafelloedd cyffredin ar y safle, yn ogystal â bar caffi Bar Uno a chanolfan chwaraeon y Brifysgol, Canolfan Brailsford. Mae staff diogelwch ar alwad 24 awr y dydd ynghyd a thîm o mentoriaid i'ch helpu.

Mae gan bob ystafell gyswllt ddiwifr â'r rhyngrwyd ac mae pris y llety'n cynnwys yr holl filiau (yn cynnwys mynediad i’r rhyngrwyd, gwres, trydan a dŵr), aelodaeth o'r gampfa ac aelodaeth Campws Byw.

Canolfan chwaraeon Brailsford

Lleolir Canolfan Brailsford ym Mhentref Ffriddoedd. Mae'r cyfleusterau yn cynnwys tair campfa gyda'r offer diweddar, stiwdio spin, neuaddau chwaraeon, cyrtiau sboncen, tenis a phêl fasged a wal ddringo. Tu allan mae caeau pêl droed gwair a synthetig.

Bar Uno

Yng nghanol pentref Ffriddoedd, mae Bar Uno yn cynnig amrywiaeth o adloniant, prydau poeth a diodydd fforddiadwy, yn cynnwys coffi Starbucks. Ar agor bob dydd o 11am tan hwyr, Bar Uno yw'r lleoliad perffaith i gwrdd â phobl newydd, ymlacio ac i gael coffi gyda ffrindiau. Gyda chwe sgrin deledu sy'n gysylltiedig â Sky Sports a BT Sports mae Bar Uno yn dangos y digwyddiadau chwaraeon mwyaf a gorau ar hyd y flwyddyn!

WuscaLlety Pentref Ffriddoedd

Cliciwch ar enwau'r neuaddau isod am fwy o fanylion, yn cynnwys fideos a rhithdeithiau o'r cyfleusterau, hyd gytundebau a phrisiau.

Neuadd John Morris-Jones (JMJ)

Mae Neuadd JMJ yn neuadd en-suite ar Safle’r Ffriddoedd. Mae’n cael ei hadnabod fel Neuadd JMJ, Adeilad Bryn Dinas. Mae’r neuadd ar gyfer siaradwyr a dysgwyr Cymraeg yn y lle cyntaf.

Neuaddau en-suite

Mae'r neuaddau isod o gynllun tebyg. Mae'r neuaddau isod yn cynnwys ystafelloedd en-suite gyda cheginau sy'n cael eu rhannu rhwng 8 o fyfyrwyr. Mae rhan fwyaf o’r fflatiau yn cynnwys un ystafell mwy ar gael am dal ychwanegol. Cafodd y neuaddau yma eu hadeiladau yn 2007/2008.

Mae'r neuaddau isod o gynllun tebyg. Mae'r neuaddau isod hefyd yn cynnwys ystafelloedd en-suite gyda cheginau sy'n cael eu rhannu rhwng 8 o fyfyrwyr ac maen nhw i gyd wedi ei lleoli’n ganolog ym mhentref Ffriddoedd. Cafodd y neuaddau isod eu hadeiladu yn y 1990au felly maent yn rhatach nag y neuaddau uchod.

Neuadd safonol

Mae gan Neuadd Reichel 120 ystafell, gyda cheginau ac ystafelloedd ymolchi i'w rhannu. O fewn y neuadd mae ystafelloedd safonol gyda rhai ystafelloedd mwy a rhai bach ar gael.

Rhithdeithiau

Fideo: Neuadd John Morris-Jones