Diweddariad Coronafeirws (COVID-19)

Braint - Neuadd Ôl-raddedig

Delwedd yn dangos Arfon
Enw
Braint
Lleoliad
Pentref Ffriddoedd
Cyfeiriad
Ffordd Ffriddoedd
Math
Hunan arlwyo
Maint
48 ystafell (ystafelloedd mwy ar gael)

Braint

Lleoliad:

Pentref Ffriddoedd, Bangor Uchaf

Nifer yr ystafelloedd yn y neuadd:

48 ystafell (ystafelloedd mwy ar gael)

Math:

 • Hunanarlwyo
 • En-suite
 • Ar gael ar gyfer ôl-raddedigion

Cyfeiriad:

Braint
Ffriddoedd
Ffordd Ffriddoedd
BANGOR
Gwynedd, LL57 2GL

Rhaid rhoi enw llawn a rhif ystafell y sawl sy’n derbyn yn glir ar bob gohebiaeth

Mae gan y Brifysgol yr hawl i newid statws unrhyw neuadd breswyl neu i benderfynu peidio â defnyddio neuadd, cyn mis Medi 2019.

Cytundeb a Rhent 2020-2021 

Cyfnod gosod i ôl-raddedigion mewn llety hunanarlwyo 

Hyd cytundeb: tua 51 Wythnos

20 Medi 2020 – 11 Medi 2021

Rhent  

Rhent ar gyfer ystafelloedd cyffredinol - £6,828.08 tua £134 yr wythnos)

Rhent ar gyfer ystafelloedd mwy - £7,209.00 (tua £142 yr wythnos)

Cytundeb a Rhent 2019-2020

Cyfnod gosod i israddedigion mewn llety hunanarlwyo 

Hyd cytundeb: tua 40 Wythnos

15 Medi 2019 – 20 Mehefin 2020

Rhent 

Rhent ar gyfer 2019-20 - £5,267.52 (tua £132 yr wythnos)

Rhent ar gyfer ystafelloedd mwy - £5,521.41 (tua £139 yr wythnos)

Nodweddion cyffredinol

 • Ar gael ar gyfer israddedigion
 • Modern
 • Hunan arlwyo
 • Cyfnod gosod (oddeutu) 51 wythnos
 • Ystafelloedd mwy ar gael
 • Dim ystafelloedd ar y llawr gwaelod
 • Yswiriant cynnwys sylfaenol wedi ei gynnwys yn y pris
 • Biliau i gyd wedi eu cynnwys yn y pris
 • Aelodaeth o'r gampfa a Campws Byw o fewn y pris

Cyfleusterau

 • Cysylltiad â'r rhyngrwyd (gwifr a diwifr)
 • Sinc yn yr ystafell
 • Gwely sengl ymhob ystafell
 • Desg/cadair
 • Silff lyfrau
 • Cwpwrdd dillad
 • Bin
 • Golchdy ar y safle
 • Uwch Wardeiniaid a Mentoriaid yn byw ar Gampws
 • Caiff yr adeilad ei wresogi o 5.45 a.m. - hanner nos

Gwasanaethau

 • Glanhawr ardaloedd cymunedol
 • Myfyrwyr yn gyfrifol am lanhau eu hystafelloedd
 • Lifft i bob llawr

Cyfleusterau'r gegin

Nifer i'r gegin: 8

 • Popty
 • Microdon
 • Oergell/rhewgell
 • Tostiwr
 • Tegell

Cyfleusterau'r ystafell ymolchi

 • Nifer i'r ystafell ymolchi: 1
 • Cawod
 • Toiled

Mae'r wybodaeth yma yn darparu golwg cyffredinol ar gyfleusterau'r neuadd ond gall fod amrywiadau mewn rhai mannau.

Neuaddau Tebyg

Neuaddau Preswyl tebyg yn Ffriddoedd: