Diweddariad Coronafeirws (COVID-19)

Cefn y Coed

Image of Cefn y Coed
Enw
Cen y Coed
Lleoliad
Pentref Ffriddoedd
Cyfeiriad
Ffordd Ffriddoedd
Math
Hunan arlwyo
Maint
Tua 188 ystafell

Ffeithiau

Lleoliad:

Pentref Ffriddoedd, Bangor Uchaf

Nifer yr ystafelloedd yn y neuadd:

Tua 188 o ystafelloedd

Math:

 • Hunan arlwyo
 • En-suite
 • Ar gael ar gyfer israddedigion

Cyfeiriad:

Cefn y Coed
Pentref Ffriddoedd
Ffordd Ffriddoedd
BANGOR
Gwynedd,, LL57 2JR

Rhaid rhoi enw llawn a rhif ystafell y sawl sy’n derbyn yn glir ar bob gohebiaeth

Mae'r neuadd yma ar gyfer myfyrwyr israddedig.

Cytundeb a Rhent 2020-2021

Cyfnod gosod i israddedigion a ôl-raddedigion mewn llety hunanarlwyo 

Hyd cytundeb: Tua 40 Wythnos (Israddedigion) / 51 Wythnos (Ôl-raddedigion)

20 Medi 2020 – 26 Mehefin 2021 (Israddedigion) / 11 Medi 2021 (Ôl-raddedigion)

Rhent 

Rhent i Israddedigion - £4,818.33 (tua £121 yr wythnos)

Rhent i Ôl-raddedigion - £5,681.76 (tua £112 yr wythnos)

Cytundeb a Rhent 2019-2020

Cyfnod gosod i israddedigion mewn llety hunanarlwyo 

Hyd cytundeb: tua 40 Wythnos

15 Medi 2019 – 20 Mehefin 2020

Rhent 

Rhent ar gyfer 2019/20 - £4,740.21 (tua £119 yr wythnos)

Nodweddion cyffredinol

 • Ar gael ar gyfer israddedigion
 • Hunanarlwyo
 • Oddeutu 40 yr wythnos ar gyfer israddedigion
 • Rhai coridorau i ferched yn unig
 • Ystafelloedd anabl ar gael
 • Yswiriant cynnwys sylfaenol wedi ei gynnwys yn y pris
 • Biliau i gyd wedi eu cynnwys yn y pris
 • Aelodaeth o'r gampfa a Campws Byw o fewn y pris

Cyfleusterau

 • En suite gyda cawod a tŷ bach
 • Rhai fflatiau bychan gyda gegin a rhennir y cawod a'r tŷ bach
 • Cysylltiad â'r rhyngrwyd (gwifr a diwifr)
 • Gwely
 • Desg/cadair
 • Silff lyfrau
 • Cwpwrdd dillad
 • Bin
 • Golchdy ar y safle
 • Uwch Wardeiniaid a Mentoriaid yn byw ar Gampws

Gwasanaethau

 • Glanhawr ardaloedd cymunedol
 • Myfyrwyr yn gyfrifol am lanhau eu hystafelloedd a'r en-suite

Cyfleusterau'r gegin

Nifer i'r gegin: 8

 • Popty
 • Microdon
 • Oergell/rhewgell
 • Tostiwr
 • Tegell

Cyfleusterau'r ystafell ymolchi

 • Nifer i'r ystafell ymolchi – 1
 • Cawod
 • Toiled

Mae'r wybodaeth yma yn darparu golwg cyffredinol ar gyfleusterau'r neuadd ond gall fod amrywiadau mewn rhai mannau.

Mae gan y Brifysgol yr hawl i newid statws unrhyw neuadd breswyl neu i benderfynu peidio â defnyddio neuadd, cyn mis Medi 2019.