Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Crafnant

image of crafnant
Enw
Crafnant
Lleoliad
Pentref Ffriddoedd
Cyfeiriad
Ffordd Ffriddoedd
Math
Hunan arlwyo
Maint
72 ystafell (rhai ystafelloedd mwy)

Crafnant

Lleoliad:

Pentref Ffriddoedd, Bangor Uchaf

Nifer yr ystafelloedd yn y neuadd:

72 ystafell (rhai ystafelloedd mwy)

Math:

 • Hunanarlwyo
 • En-suite
 • Ar gael ar gyfer israddedigion

Cyfeiriad:

Crafnant
Pentref Ffriddoedd
Ffordd Ffriddoedd
BANGOR
Gwynedd, LL57 2GX

Rhaid rhoi enw llawn a rhif ystafell y sawl sy’n derbyn yn glir ar bob gohebiaeth

Cytundeb a Rhent 2020-2021

Cyfnod gosod i israddedigion mewn llety hunanarlwyo 

Hyd cytundeb: tua 40 Wythnos

20 Medi 2020 – 26 Mehefin 2021

Rhent 

Rhent ar gyfer ystafelloedd cyffredinol - £5,351.22 (tua £134 yr wythnos)

Rhent ar gyfer ystafelloedd mwy - £5,649.75 (tua £142 yr wythnos)

Cytundeb a Rhent 2019-2020

Cyfnod gosod i israddedigion mewn llety hunanarlwyo 

Hyd cytundeb: tua 40 Wythnos

15 Medi 2019 – 20 Mehefin 2020

Rhent 

Rhent ar gyfer 2019-20 - £5,267.52 (tua £132 yr wythnos)

Rhent ar gyfer ystafelloedd mwy - £5,521.41 (tua £139 yr wythnos)

Nodweddion cyffredinol

 • Ar gael ar gyfer israddedigion
 • Neuadd gyfoes a modern
 • Hunanarlwyo
 • Cyfnod gosod (oddeutu) 40 wythnos
 • Ystafelloedd mwy ar gael
 • Ystafelloedd anabl ar gael
 • Yswiriant cynnwys sylfaenol wedi ei gynnwys yn y pris
 • Aelodaeth o'r gampfa a Campws Byw o fewn y pris

Cyfleusterau

 • Cysylltiad â'r rhyngrwyd (gwifr a diwifr)
 • Sinc yn yr ystafell
 • Gwely sengl ymhob ystafell
 • Desg/cadair
 • Silff lyfrau
 • Cwpwrdd dillad
 • Bin
 • Golchdy ar y safle
 • Uwch Wardeiniaid a Mentoriaid yn byw ar Gampws
 • Caiff yr adeilad ei wresogi o 5.45 a.m. - hanner nos

Gwasanaethau

 • Glanhawr ardaloedd cymunedol
 • Myfyrwyr yn gyfrifol am lanhau eu hystafelloedd
 • Lifft i bob llawr

Cyfleusterau'r gegin

Nifer i'r gegin: 8

 • Popty
 • Microdon
 • Oergell/rhewgell
 • Tostiwr
 • Tegell

Cyfleusterau'r ystafell ymolchi

 • Nifer i'r ystafell ymolchi: 1
 • Cawod
 • Toiled

Mae'r wybodaeth yma yn darparu golwg cyffredinol ar gyfleusterau'r neuadd ond gall fod amrywiadau mewn rhai mannau.

Mae gan y Brifysgol yr hawl i newid statws unrhyw neuadd breswyl neu i benderfynu peidio â defnyddio neuadd, cyn mis Medi 2019.

Neuaddau Tebyg

Dyma restr o neuaddau tebyg yn Ffriddoedd