Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Glyder - Neuadd Ôl-raddedig

Enw
Glyder
Lleoliad
Pentref Ffriddoedd
Cyfeiriad
Ffordd Ffriddoedd
Math
Hunan arlwyo
Maint
Tua 144 ystafell

Ffeithiau

Lleoliad:

Pentref Ffriddoedd, Bangor Uchaf

Nifer yr ystafelloedd yn y neuadd:

144 ystafell

Math:

Hunan arlwyo

Cyfeiriad:

Glyder
Ffriddoedd
Ffordd Ffriddoedd
BANGOR
Gwynedd, LL57 2JY

Rhaid rhoi enw llawn a rhif ystafell y sawl sy’n derbyn yn glir ar bob gohebiaeth

Cytundeb a Rhent 2020-2021 - Neuadd Ôl-raddedig

Hyd cytundeb: Tua 51 Wythnos

20 Medi 2020 – 11 Medi 2021

Rhent 

Rhent ar gyfer ystafell cyffredinol - £5,681.76 (tua £112 yr wythnos)

Rhent ar gyfer stiwdio premiwm - £9,010.36 (tua £177 yr wythnos)

Cytundeb a Rhent 2019-2020 - Neuadd Ôl-raddedig

Cyfnod gosod i ôl-raddedigion mewn llety hunanarlwyo 

Hyd cytundeb: tua 51 Wythnos

15 Medi 2019 – 5 Medi 2020

Rhent 

Rhent ar gyfer ystafell maint arferol - £5,592.76 (tua £119 yr wythnos)

Rhent ar gyfer stiwdio premiwm - £8,783.52 (tua £173 yr wythnos)

Cyfleusterau

Nodweddion cyffredinol

 • Ar gael ar gyfer israddedigion
 • Hunanarlwyo
 • Oddeutu 40 yr wythnos ar gyfer israddedigion
 • Rhai coridorau i ferched yn unig
 • Yswiriant cynnwys sylfaenol wedi ei gynnwys yn y pris
 • Aelodaeth o'r gampfa a Campws Byw o fewn y pris

Cyfleusterau

 • En suite gyda cawod a tŷ bach
 • Cysylltiad â'r rhyngrwyd (gwifr a diwifr)
 • Gwely
 • Desg/cadair
 • Silff lyfrau
 • Cwpwrdd dillad
 • Bin
 • Golchdy ar y safle
 • Uwch Wardeiniaid a Mentoriaid yn byw ar Gampws

Gwasanaethau

 • Glanhawr ardaloedd cymunedol
 • Myfyrwyr yn gyfrifol am lanhau eu hystafelloedd a'r en-suite

Cyfleusterau'r gegin

Nifer i'r gegin: 8

 • Popty
 • Microdon
 • Oergell/rhewgell
 • Tostiwr
 • Tegell

Cyfleusterau'r ystafell ymolchi

 • Nifer i'r ystafell ymolchi – 1
 • Cawod
 • Toiled

Mae'r wybodaeth yma yn darparu golwg cyffredinol ar gyfleusterau'r neuadd ond gall fod amrywiadau mewn rhai mannau.

Mae gan y Brifysgol yr hawl i newid statws unrhyw neuadd breswyl neu i benderfynu peidio â defnyddio neuadd, cyn mis Medi 2019

Neuaddau Tebyg