Diweddariad Coronafeirws (COVID-19)

John Morris-Jones (JMJ)

Image of Elidir
Enw
John Morris-Jones
Lleoliad
Pentref Ffriddoedd
Cyfeiriad
Ffordd Ffriddoedd
Math
Hunan arlwyo
Maint
Tua 134 ystafelloedd (yn cynnwys 6 ystafell fawr)

Ffeithiau

Lleoliad:

Pentref Ffriddoedd, Bangor Uchaf

Nifer yr ystafelloedd yn y neuadd:

Oddeutu 134 o ystafelloedd (yn cynnwys rhai maint mwy)

Math:

 • Hunanarlwyo
 • En-suite
 • Ar gael ar gyfer israddedigion
 • Mae Neuadd JMJ ar gyfer siaradwyr a dysgwyr Cymraeg yn y lle cyntaf.

Cyfeiriad:

Neuadd John Morris-Jones, Adeilad Bryn Dinas
Ffriddoedd
Ffordd Ffriddoedd
BANGOR
Gwynedd, LL57 2JN

Rhaid rhoi enw llawn a rhif ystafell y sawl sy’n derbyn yn glir ar bob gohebiaeth.

Lleoliad

Cytundeb a Rhent 2020-2021

Cyfnod gosod i israddedigion mewn llety hunanarlwyo 

Hyd cytundeb: tua 40 Wythnos

20 Medi 2020 – 26 Mehefin 2021

Rhent 

Rhent ar gyfer ystafelloedd cyffredinol - £4,818.33 (tua £121 yr wythnos)

Rhent ar gyfer ystafelloedd mwy - £5,200.56 (tua £130 yr wythnos)

Cytundeb a Rhent 2019-2020

Cyfnod gosod i israddedigion mewn llety hunanarlwyo 

Hyd cytundeb: tua 40 Wythnos

15 Medi 2019 – 20 Mehefin 2020

Rhent 

Rhent ar gyfer 2019/20 - £4,740.21 (tua £119 yr wythnos)

Rhent ar gyfer ystafelloedd mwy 2019/20 - £5,083.38 ( tua £128 yr wythnos). Ystafelloedd mwy dim ond yn JMJ Bryn Dinas.

Cyfleusterau

Nodweddion cyffredinol

 • Ar gael ar gyfer israddedigion
 • Hunanarlwyo
 • Cyfnod gosod oddeutu 40 wythnos
 • Yswiriant cynnwys sylfaenol wedi ei gynnwys yn y pris
 • Aelodaeth o'r gampfa a Campws Byw o fewn y pris

Cyfleusterau

 • En-suite gyda chawod a thŷ bach
 • Cysylltiad â'r rhyngrwyd (gwifr a diwifr)
 • Gwely sengl ymhob ystafell
 • Desg/cadair
 • Silff lyfrau
 • Cwpwrdd dillad
 • Bin
 • Golchdy ar y safle
 • Uwch Wardeiniaid a Mentoriaid yn byw ar Gampws
 • Caiff yr adeilad ei wresogi mis Medi - Hydref rhwng 7.00 a.m. - 11am ac o 5.00 p.m - hanner nos
 • Caiff yr adeilad ei wresogi mis Tachwedd - Chwefror rhwng 7.00 a.m. - 12pm ac o 3.00 p.m - hanner nos
 • Caiff yr adeilad ei wresogi mis Mawrth - Mai rhwng 7.00 a.m. - 11am ac o 6.00 p.m - hanner nos
 • Caiff yr adeilad ei wresogi mis Mehefin- Awst rhwng 7.00 a.m. - 10am ac o 7.00 p.m - hanner nos

Gwasanaethau

 • Glanhawr ardaloedd cymunedol
 • Myfyrwyr yn gyfrifol am lanhau eu hystafelloedd a'r en-suite
 • Lifft i bob llawr

Cyfleusterau'r gegin

Nifer i'r gegin: 8

 • Popty
 • Microdon
 • Oergell/rhewgell
 • Tostiwr
 • Tegell

Cyfleusterau'r ystafell ymolchi

 • Nifer i'r ystafell ymolchi – 1
 • Cawod
 • Toiled

Mae'r wybodaeth yma yn darparu golwg cyffredinol ar gyfleusterau'r neuadd ond gall fod amrywiadau mewn rhai mannau.

Mae gan y Brifysgol yr hawl i newid statws unrhyw neuadd breswyl neu i benderfynu peidio â defnyddio neuadd, cyn mis Medi 2019.

Neuaddau Tebyg

Neuaddau tebyg yn cynnwys: