Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Penmon

Penmon St Mary's Village
Enw
Penmon
Lleoliad
Pentref y Santes Fair
Cyfeiriad
Lôn Popty
Math
Hunan arlwyo
Maint
Tua 94 ystafell a 5 Stiwdio

Ffeithiau

Lleoliad:

Pentref y Santes Fair, Dinas Bangor

Maint y Neuadd:

94 ystafell a 5 Stiwdio

Math:

 • Hunanarlwyo
 • En-suite
 • Ar gael ar gyfer israddedigion ac ôl-raddedigion

Cyfeiriad:

Penmon
Pentref y Santes Fair
Lôn Pobty
BANGOR
Gwynedd, LL57 1DZ

Rhaid rhoi enw llawn a rhif ystafell y sawl sy’n derbyn yn glir ar bob gohebiaeth

Mae'r ystafelloedd yn y neuadd yma ar gyfer myfyrwyr israddedig ac mae'r fflatiau stiwdio yn y neuadd ar gael ar gyfer myfyrwyr israddedig ac ôl-raddedigion.

Mae lleoliad dyrchafedig y neuadd yn golygu bod golygfeydd gwych o'r ddinas. Gweler y Map Lleoliad.

Cytundeb a Rhent 2020-21

Cyfnod Gosod ar gyfer israddedigion a ôl-raddedigion

Hyd Cytundeb: Tua 42 Wythnos (Israddedigion) / 51 Wythnos (Ôl-raddedigion)

20 Medi 2020 – 10 Gorffennaf 2021 (Israddedigion) / 11 Medi 2021 (Ôl-raddedigion)

Rhent

Rhent ar gyfer ystafelloedd en-suite ar gyfer israddedigion yn unig - £5,643.18 (tua £135 yr wythnos)

Rhent ar gyfer ystafelloedd en-suite deluxe ar gyfer israddedigion yn unig - £6,454.79 (tua £154 yr wythnos)

Rhent ar gyfer stiwdios deluxe ar gyfer israddedigion a ôl-raddedigion - £8,280.18 (Israddedigion) / £10,060.56 (Ôl-raddedigion) (tua £195 yr wythnos)

Cytundeb a Rhent 2019- 2020

Cyfnod Gosod ar gyfer israddedigion

Hyd Cytundeb: Tua 42 Wythnos

15 Medi 2019 – 04 Gorffennaf 2020

Rhent

Rhent ar gyfer ystafelloedd en-suite ar gyfer israddedigion 2019/20 - £5,531.84 (tua £132 yr wythnos)

Rhent ar gyfer ystafelloedd en-suite deluxe ar gyfer israddedigion 2019/20 - £6,311.22 (tua £151 yr wythnos)

Rhent ar gyfer stiwdios deluxe ar gyfer israddedigion 2019/20 - £8,171.77 (tua £195 yr wythnos)

Cyfnod Gosod ar gyfer ôl-raddedigion

Hyd Cytundeb: Tua 51 Wythnos
15 Medi 2019 – 05 Medi 2020

Rhent ar gyfer stiwdios deluxe ar gyfer ôl-raddedigion yn unig 2019/20 - £9,928.84. (tua £195 yr wythnos)

Nodweddion cyffredinol

 • Ar gael ar gyfer israddedigion ac ôl-raddedigion
 • Hunanarlwyo
 • Cyfnod gosod (oddeutu) 42 wythnos ar gyfer israddedigion
 • Cyfnod gosod (oddeutu) 51 wythnos ar gyfer ôl-raddedigion
 • Yswiriant cynnwys sylfaenol wedi ei gynnwys yn y pris
 • Biliau i gyd wedi eu cynnwys yn yn y pris

Cyfleusterau

 • Cysylltiad â'r rhyngrwyd (gwifr a diwifr)
 • Ystafell ymolchi en-suite
 • Gwely 4 troedfedd
 • Desg/cadair
 • Silff lyfrau
 • Cwpwrdd dillad
 • Bin
 • Uwch Wardeiniaid a Mentoriaid yn byw ar Gampws
 • Golchdy
 • Ardal chwaraeon tu allan
 • Ystafell sinema
 • Aelodaeth campfa a Campws Byw wedi ei gynnwys yn y pris
 • Caffi
 • Siop
 • Mae'r stiwdios yn cynnwys cegin fach

Gwasanaethau

 • Glanhawr ardaloedd cymunedol
 • Myfyrwyr yn gyfrifol am lanhau eu hystafelloedd
 • Lifft i bob llawr

Cyfleusterau'r gegin

Nifer i'r gegin: 5- 8

 • Popty
 • Microdon
 • Oergell/rhewgell
 • Tostiwr
 • Tegell

Mae'r wybodaeth yma yn darparu golwg cyffredinol ar gyfleusterau'r neuadd ond gall fod amrywiadau mewn rhai mannau.

Mae gan y Brifysgol yr hawl i newid statws unrhyw neuadd breswyl neu i benderfynu peidio â defnyddio neuadd, cyn mis Medi 2019.

Neuaddau Tebyg

Neuaddau Tebyg ym Mhentref y Santes Fair:

Neuaddau eraill ym Mhentref y Santes Fair: