Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Fflatiau Stiwdio Pentref y Santes Fair

Penmon St Mary's Village
Enw
Fflatiau Stiwdio
Lleoliad
Pentref y Santes Fair
Cyfeiriad
Lôn Popty
Math
Hunan arlwyo
Maint
Tua 54 Stiwdio

Ffeithiau

Lleoliad:

Pentref y Santes Fair

Maint:

54 stiwdio

Math:

Hunan arlwyo

Cyfeiriad

Cwad y Santes Fair
Pentref y Santes Fair
Lôn Pobty
BANGOR
Gwynedd, LL57 1DZ

Rhaid rhoi enw llawn a rhif ystafell y sawl sy’n derbyn yn glir ar bob gohebiaeth

Mae lleoliad dyrchafedig Pentref y Santes Fair yn golygu bod golygfeydd gwych o'r ddinas. Gweler y Map Lleoliad.

Cytundeb a Rhent 2020 - 2021

Hyd Cytundeb israddedigion / ôl-raddedigion

Hyd Cytundeb : Tua 42 Wythnos (israddedigion) / 51 Wythnos (ôl-raddedigion)
20 Medi 2020 – 10 Gorffennaf 2021 (israddedigion) / 11 Medi 2021 (ôl-raddedigion)

Rhent ar gyfer Fflatiau Stiwdio

 • Rhent ar gyfer Fflatiau Stiwdio i israddedigion - £6,976.33 (tua £167 yr wythnos)
 • Rhent ar gyfer Fflatiau Stiwdio i ôl-raddedigion - £8,476.36 (tua £167 yr wythnos)

Rhent ar gyfer Fflatiau Stiwdio Premiwm

 • Rhent ar gyfer Fflatiau Stiwdio Premiwm i israddedigion - £7,415.83 (tua £177 yr wythnos) 
 • Rhent ar gyfer Fflatiau Stiwdio Premiwm i ôl-raddedigion - £89,010.36 (tua £177 yr wythnos)

Rhent ar gyfer Fflatiau Stiwdio Uwch Bremiwm

 • Rhent ar gyfer Fflatiau Stiwdio Uwch Bremiwm i israddedigion - £7,902.21 (tua £189 yr wythnos) 
 • Rhent ar gyfer Fflatiau Stiwdio Uwch Bremiwm i ôl-raddedigion - £9,601.32 (tua £189 yr wythnos)

Rhent ar gyfer Fflatiau Stiwdio Deluxe

 • Rhent ar gyfer Fflatiau Deluxe i israddedigion - £8,280.18 (tua £198 yr wythnos)
 • Rhent ar gyfer Fflatiau Deluxe i ôl-raddedigion - £10,060.56 (tua £198 yr wythnos)

Cytundeb a Rhent 2019 - 2020

Hyd Cytundeb israddedigion

Hyd Cytundeb : Tua 42 Wythnos
15 Medi 2019 – 04 Gorffennaf 2020

Hyd Cytundeb ôl-raddedigion 

Hyd Cytundeb : Tua 51 Wythnos
15 Medi 2019 - 05 Medi 2020

Rhent ar gyfer Fflatiau Stiwdio

 • Rhent ar gyfer Fflatiau Stiwdio i israddedigion 2019/20 - £6,797.60 (tua £162 yr wythnos)
 • Rhent ar gyfer Fflatiau Stiwdio i ôl-raddedigion 2019/20 - £8,259.20 (tua £162 yr wythnos)

Rhent ar gyfer Fflatiau Stiwdio Premiwm

 • Rhent ar gyfer Fflatiau Stiwdio Premiwm i israddedigion 2019/20 - £7,228.31 (tua £173 yr wythnos) 
 • Rhent ar gyfer Fflatiau Stiwdio Premiwm i ôl-raddedigion 2019/20 - £8,782.52 (tua £173 yr wythnos)

Rhent ar gyfer Fflatiau Stiwdio Uwch Bremiwm

 • Rhent ar gyfer Fflatiau Stiwdio Uwch Bremiwm i israddedigion 2019/20 - £7,700.04 (tua £184 yr wythnos) 
 • Rhent ar gyfer Fflatiau Stiwdio Uwch Bremiwm i ôl-raddedigion 2019/20 - £9,355.68 (tua £184 yr wythnos)

Rhent ar gyfer Fflatiau Stiwdio Deluxe

 • Rhent ar gyfer Fflatiau Deluxe i israddedigion 2019/20 - £8,171.77 (tua £195 yr wythnos)
 • Rhent ar gyfer Fflatiau Deluxe i ôl-raddedigion 2019/20 - £9,928.84 (tua £195 yr wythnos)

Nodweddion cyffredinol

 • 4 math o stiwdio
 • Ar gyfer myfyrwyr israddedig ac ôl-raddedig
 • Hunan arlwy
 • Cytundeb tua 42 wythnos ar gyfer israddedigion
 • Cytundeb tua 51 wythnos ar gyfer ôl-raddedigion
 • Yswiriant cynnwys sylfaenol wedi ei gynnwys yn y pris
 • Biliau i gyd wedi eu cynnwys yn y pris
 • Aelodaeth campfa a Campws Byw wedi ei gynnwys yn y pris

Cyfleusterau

 • Cysylltiad â'r rhyngrwyd (gwifr a diwifr)
 • Ystafell ymolchi en-suite
 • Cegin fach
 • Gwely 4 troedfedd
 • Desg/cadair
 • Silff lyfrau
 • Cwpwrdd dillad
 • Bin
 • Mentoriaid yn byw ar y safle
 • Golchdy
 • Ardal chwaraeon tu allan
 • Ystafell sinema
 • Caffi ar y safle
 • Siop ar y safle

Gwasanaethau

 • Glanhawr ardaloedd cymunedol
 • Myfyrwyr yn gyfrifol am lanhau eu hystafelloedd

Cyfleusterau'r gegin

 • Popty
 • Microdon
 • Oergell/rhewgell
 • Tostiwr
 • Tegell

Cyfleusterau Ystafell Ymolchi

Nifer i'r ystafell ymolchi - 1

 • Cawod
 • Toiled

Mae'r wybodaeth yma yn darparu golwg cyffredinol ar gyfleusterau'r neuadd ond gall fod amrywiadau mewn rhai mannau.

Mae gan y Brifysgol yr hawl i newid statws unrhyw neuadd breswyl neu i benderfynu peidio â defnyddio neuadd, cyn mis Medi 2019.