Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Tai Tref Ffordd Tudno

Penmon St Mary's Village
Enw
Tai Tref Ffordd Tudno
Lleoliad
Pentref y Santes Fair
Cyfeiriad
Lôn Popty
Math
Hunan arlwyo
Maint
Tua 124 ystafell

Ffeithiau

Lleoliad:

Pentref y Santes Fair, Dinas Bangor

Maint:

124 ystafell

Math:

 • Hunanarlwyo
 • Ar gyfer myfyrwyr israddedig ac ôl-raddedig
 • Rhennir ystafell ymolchi rhwng 2
 • Tai Trefi i Israddedigion - 42 wythnos
 • Tai trefi i Ol-raddedigion - 51 wythnos

Cyfeiriad

Ffordd Tudno
Pentref y Santes Fair
Lôn Pobty
BANGOR
Gwynedd, LL57 1DZ

Rhaid rhoi enw llawn a rhif ystafell y sawl sy’n derbyn yn glir ar bob gohebiaeth

Mae'r ystafelloedd yn y neuadd yma ar gyfer myfyrwyr israddedig ac mae'r fflatiau stiwdio yn y neuadd ar gael ar gyfer myfyrwyr israddedig ac ôl-raddedigion.

Mae lleoliad dyrchafedig y neuadd yn golygu bod golygfeydd gwych o'r ddinas. Gweler y Map Lleoliad.

Cytundeb a Rhent 2020-2021

Cyfnod Gosod ar gyfer israddedigion a ôl-raddedigion

Hyd Cytundeb: Tua 42 Wythnos (Israddedigion) / 51 Wythnos (Ôl-raddedigion)

20 Medi 2020 – 10 Gorffennaf 2021 (Israddedigion) / 11 Medi 2021 (Ôl-raddedigion)

Rhent

 • Rhent ar gyfer tai trefi ar gyfer israddedigion - £4,195.76 (approx. £100 per week)
 • Rhent ar gyfer tai trefi ar gyfer ôl-raddedigion - £5,097.92 (approx. £100 per week)

Cytundeb a Rhent 2019-2020

Cyfnod Gosod ar gyfer israddedigion

Hyd Cytundeb: Tua 42 Wythnos
15 Medi 2019 – 04 Gorffennaf 2020

Cyfnod Gosod ar gyfer ôl-raddedigion

Hyd Cytundeb: Tua 51 Wythnos
15 Medi 2019 – 05 Medi 2020

Rhent

Tai Trefi

Rhent ar gyfer tai trefi ar gyfer israddedigion 2019-2020 - £4,175.25 (approx. £100 per week)

Rhent ar gyfer tai trefi ar gyfer ôl-raddedigion 2019-2020- £5,073.00 (approx. £100 per week)

Nodweddion cyffredinol

 • 3 math o stiwdio
 • Ar gyfer myfyrwyr israddedig ac ôl-raddedig
 • Hunanarlwyo
 • Tua 42 wythnos ar gyfer israddedigion
 • Tua 51 wythnos ar gyfer ôl-raddedigion
 • Yswiriant cynnwys sylfaenol wedi ei gynnwys yn y pris
 • Biliau i gyd wedi eu cynnwys yn y pris
 • Aelodaeth i'r gampfa a Bywyd Campws wedi eu cynnwys yn y pris

Cyfleusterau

 • Cysylltiad â'r rhyngrwyd (gwifr a diwifr)
 • Ystafell ymolchi en-suite
 • Gwely 4 troedfedd
 • Desg/cadair
 • Silff lyfrau
 • Cwpwrdd dillad
 • Bin
 • Uwch Wardeiniaid a Mentoriaid yn byw ar Gampws
 • Golchdy
 • Ardal chwaraeon tu allan
 • Ystafell sinema
 • Aelodaeth campfa a Campws Byw wedi ei gynnwys yn y pris
 • Caffi
 • Siop

Gwasanaethau

 • Myfyrwyr yn gyfrifol am lanhau eu hystafelloedd, ystafell molchi ac ardaloedd cymunedol

Cyfleusterau'r gegin

Nifer i'r gegin: 5- 8

 • Popty
 • Microdon
 • Oergell/rhewgell
 • Tostiwr
 • Tegell

Cyfleusterau Ystafell Ymolchi

Nifer i'r ystafell ymolchi - 2

 • Cawod
 • Toiled

Mae'r wybodaeth yma yn darparu golwg cyffredinol ar gyfleusterau'r neuadd ond gall fod amrywiadau mewn rhai mannau.

Mae gan y Brifysgol yr hawl i newid statws unrhyw neuadd breswyl neu i benderfynu peidio â defnyddio neuadd, cyn mis Medi 2019.

Neuaddau Tebyg

Neuaddau eraill ym Mhentref y Santes Fair: