Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Myfyrwyr Radiograffeg yn Wrecsam

Gall darpar fyfyrwyr Radiograffeg wneud cais i fyw yn Neuadd Snowdon Hall yn Wrecsam

Yn anffodus, oherwydd nifer cyfyngedig o ystafelloedd, ni allwn warantu lle mewn llety ar gampws Wrecsam.

Ymgeiswyr sydd wedi dewis Bangor fel eu dewis pendant, byddwn yn cysylltu â chi drwy e-bost. Ar ôl i chi dderbyn e-bost, gallwch wneud cais ar-lein.

Mae Wrecsam yn ddewis delfrydol i fyfyrwyr sy'n dymuno cael y profiad gorau o fyw'nfodernmewn tref groesawgar, gyda sawl parc, oriel ac amgueddfa.

Mae gan y Brifysgol nifer o ystafelloedd yn Neuadd Snowdon yn Wrecsam. Mae'r llety ofewn pellter cerdded o ganol y dref a’r prif adeiladau’r Brifysgol.

Mae'r ystafelloedd yn cael eu trefnu mewn fflatiau o 6 ystafell gyda chegin i’w rannu.Mae'r holl ystafelloedd yn cynnwys ystafell gawod en-suite.

Dylai myfyrwyr ddarparu eu dillad gwely, tywelion, potiau, sosbenni,cyllyll a ffyrc a llestri eu hunain. I gysylltu gyda’rrhyngrwyd gall wneud hyn drwy drefnu gyda’r Rheolwr Neuaddau.

Neuadd Snowdon

Hyd y cytundeb: 20 Medi 2020 – 14 Awst 2021 

Rhent ar gyfer 2020/21 - £4,027.84 (tua £86 yr wythnos) yn cynnwys:

  • pob bil
  • wi-fi
  • yswiriant
  • staff 24 awr
  • glanhau ardaloedd cymunedol yn wythnosol
  • holl waith cynnal a chadw