Myfyrwyr Radiograffeg

Gall darpar fyfyrwyr Radiograffeg wneud cais i fyw yn Neuadd Snowdon Hall yn Wrecsam

Mae'r ystafelloedd wedi eu trefnu i fewn i fflatiau o 6 ystafell gyda chegin wedi ei rannu. Mae cawod en suite ymhob ystafell. Mae'n rhaid i fyfyrwyr ddod a'u dillad gwely, tyweli, llestri ac offer coginio eu hunain. Gellir trefnu cysylltiad â'r rhyngrwyd gyda Rheolwr y Neuadd.

Byddwn yn cysylltu ag ymgeiswyr sydd wedi derbyn lle yn y Brifysgol, sydd efallai yn amodol, gyda manylion am sut i wneud cais. Unwaith y byddwch wedi derbyn yr ebost, gallwch archebu eich ystafell ar-lein.

Neuadd Snowdon

Hyd y cytundeb: 15 Medi 2019 – 08 Awst 2020 

Rhent ar gyfer 2019/20 - £3,912.00 (tua £84 yr wythnos)