Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Myfyrwyr Israddedig Newydd

Sicrwydd o lety

Rydym yn sicrhau lle mewn llety’r Brifysgol i holl fyfyrwyr llawn amser y flwyddyn gyntaf sydd yn gwneud cais o fewn yr adegau priodol ac yn nodi Bangor fel eu Dewis Cadarn.

Cymuned agos a chyfeillgar

Bydd byw yn un o’n neuaddau o safon uchel yn cynnig y cyflwyniad gorau i fywyd prifysgol. Cewch wneud ffrindiau newydd a chyfarfod â phobl o wahanol gefndiroedd.

Yn agos i'r Brifysgol a chanol y ddinas

Gallwch gerdded i adeiladau’r Brifysgol a’r ddinas ei hun o’n holl neuaddau preswyl.

Costau byw isel a chyfleusterau ar y safle

Mae costau byw ym Mangor yn isel o gymharu a phrifysgolion eraill ym Mhrydain ag os ydych yn byw mewn neuadd mae eich biliau dwr poeth, trydan, gwres a mynediad i’r rhyngrwyd yn gynwysiedig.

Mae'r prisiau yn cynnwys mynedfa i'r gampfa ac aelodaeth Campws Byw, sef rhaglen o weithgareddau ac adloniant i fyfyrwyr mewn neuaddau. Cewch hefyd y sicrwydd fod cefnogaeth ar gael gan Uwch Wardeniaid a thîm mawr o Wardeniaid a mae Staff Diogelwch ar gael 24 awr y dydd.

Ein neuaddau

Tarwch olwg ar ein tudalennau neuaddau i weld sut fath o lety sydd ar gael, beth yw’r costau ynghyd â gweld lluniau a fideos o’r neuaddau unigol.

Sut i wneud cais

Bydd y system i wneud cais am lety yn agored o 27 Ionawr 2020. Unwaith Prifysgol Bangor yw eich Dewis Cadarn trwy UCAS, byddwn yn cysylltu â chi trwy e-bost i'ch gwahodd i wneud cais am lety. Wedi derbyn yr ebost cewch fynediad i'r system archebu ble gallwch ddewis eich ystafell.

Mae'r system yn caniatáu i chi ddewis yr union ystafell a'r neuadd yr ydych yn dymuno byw ynddo. Rhaid i chi wneud cais cyn 31ain Gorffennaf i sicrhau lle.

Barn ein myfyrwyr...

Mae byw mewn neuadd wedi fy ngwneud yn fwy annibynnol wrth goginio ac ati. Rwyf hefyd yn byw mewn neuadd Gymraeg sydd yn brofiad arbennig iawn gan fod pawb fel un teulu mawr.

Gwen Alaw Williams
Cymraeg