Diweddariad Coronafeirws (COVID-19)

Cyn-fyfyriwr yn dilyn ôl traed ei hen nain

Graddiodd y cyn-fyfyriwr Jonny Wright o Brifysgol Bangor ym 1999, ond cafodd syndod i ddysgu ei fod yn llawer mwy dyledus i Fangor nag y tybiodd.

Roedd ei hen nain, Mabel Evans o Langollen yn wreiddiol, wedi dod i Fangor i astudio yn 1907. Daeth yn ffrindiau gydag Ida Humphreys yn ystod eu hastudiaethau ac yn y diwedd, priododd Mabel â brawd Ida (sef hen daid Jonny).

Mae gan Jonny nifer o luniau a chardiau post ei hen nain yn cynnwys ei lluniau graddio a lluniau'r dosbarth. Mae ganddo gerdyn post a ysgrifennwyd gan Mabel ac a anfonwyd i'w hen daid, Howard Humphreys, cyn iddynt briodi. Ar y cerdyn post mae hi'n dweud wrtho sut y bu'n rhaid iddi newid i astudio Hanes yn hytrach na Mathemateg oherwydd roedd y darlithoedd Mathemateg ac Athroniaeth yn cael eu cynnal ar yr un pryd ac roedd Athroniaeth yn ofynnol. Dywed nad yw hi'n gwybod dim am Hanes ac nad yw wedi dod â llyfrau hanes perthnasol gyda hi i Fangor ac yn gofyn iddo anfon rhai. Mae'n dweud wrtho fod "Bangor yn lle braf iawn" ac yn nodi ar y llun o neuadd y brifysgol pa un yw ei hystafell hi.

Cafodd Mabel Evans BA Saesneg yn 1910 ac 89 o flynyddoedd yn ddiweddarach, graddiodd Jonny o Brifysgol Bangor gyda gradd mewn Polisi Cymdeithasol a Throseddeg. Mae bellach yn gyfarwyddwr rheoli byd-eang gyda Dow Jones, wedi ei leoli yn Hong Kong ac yn gyfrifol am ddiffinio a gweithredu strategaethau twf ar gyfer y Wall Street Journal a Dow Jones tu allan i'r Unol Daleithiau. Ymunodd â Dow Jones yn gyntaf yn 2010 fel Cyfarwyddwr Gwerthiant Hysbysebu ar gyfer Newyddion Ariannol Dow Jones a chyn hynny roedd yn Gyfarwyddwr Cyhoeddi a Gwerthiant Grŵp gydag Euromoney Institutional Investor yn Efrog Newydd.

Yn ddiweddar, ymunodd Jonny â Bwrdd Ymgynghorol Alumni Prifysgol Bangor fel Cyswllt a Chynghorydd Rhyngwladol.Cerdyn Post o Neuadd y Brifysgol gydag ystafell Mabel wedi ei nodi


Cerdyn post yr anfonodd Mabel at Howard Humphreys


Mabel Evans yn y Seremoni Raddio