Diweddariad Coronafeirws (COVID-19)

Yanjing Wu

Yangjing yw ail Alumnus y Flwyddyn Prifysgol Bangor Tsieina ac ef enillodd y wobr yn 2017. Yanjing oedd y myfyriwr cyntaf o Tsieina i astudio Seicoleg ym Mhrifysgol Bangor. Yn 2004, graddiodd gyda'r marciau gorau yn yr Ysgol Seicoleg i gyd, ac fe'i hanrhydeddwyd â Gwobr Dr John Robert Jones ac enillodd ei broject ymchwil wobr israddedig Cymdeithas Seicolegol Prydain, y tro cyntaf erioed i fyfyriwr rhyngwladol ennill y ddwy wobr hyn yn yr un flwyddyn.

Aeth Yanjing yn ei flaen i gwblhau PhD ym Mangor yn 2008 ac erbyn hyn mae'n athro seicoleg ym Mhrifysgol Shen Zhen. Ef yw'r goruchwyliwr PhD a'r athro seicoleg ieuengaf yn y wlad. Mae ei waith yn ymchwilio i ffactorau seicolegol sy'n effeithio ar gyfathrebu rhwng unigolion sy'n defnyddio gwahanol ieithoedd ac yn ymarfer gwahanol ddiwylliannau. Mae ei waith yn gymorth i dorri trwy'r rhwystrau seicolegol sy'n rhwystro pobl o wahanol gefndiroedd rhag deall ei gilydd a datblygu ymddiriedaeth. Adroddir yn aml am effaith ymchwil Yanjing ar hwyluso cyfathrebu yn y byd gan y cyfryngau cyhoeddus, gan gynnwys Nature Review Neuroscience, The Observer, y Science daily a'r Medical Daily.

Mae gwobrau ac enwebiadau Yanjing yn niferus ac maent yn cynnwys:

  • Grant Mudoledd Ymchwil Prifysgolion Santander (Santander Bank, 2015)
  • Ymddiriedolaeth Cymrodoriaeth Sino-Brydeinig (Academi Brydeinig, 2015)
  • Enwebiad am wobr Ysgolhaig yr Afon Yangtse (Gweinidogaeth Addysg Tsieina, 2016)
  • A dau enwebiad am Gynllun Miloedd o Ddoniau Sefydliad Cenedlaethol Gwyddoniaeth Naturiol Tsieina, 2015, 2016).