Diweddariad Coronafeirws (COVID-19)

Gwybodaeth Bwysig

Cyn i chi dderbyn lle ym Mhrifysgol Bangor, mae'n bwysig iawn eich bod yn darllen a deall y Telerau ac Amodau hyn: