Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Datganiad Cenhadaeth

Ers ei sefydlu ym 1884, mae Prifysgol Bangor wedi arbenigo mewn meysydd allweddol o wyddoniaeth.Mae ei lleoliad unigryw a’i hetifeddiaeth ddiwylliannol wedi ychwanegu at ei thraddodiad hir o ymchwil benigamp ac, ochr yn ochr â hyn, mae hi wedi ymrwymo i gyfathrebu ac i gynnwys unigolion a chymunedau, er mwyn symbylu datblygiad gwybodaeth ac arloesi.