Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Amcanion yr Ŵyl Wyddoniaeth

   
  • Ennyn brwdfrydedd ac ysbrydoli pobl ifanc ynglŷn â gwyddoniaeth; eu grymuso fel dinasyddion, a chreu’r genhedlaeth nesaf o wyddonwyr a pheirianwyr.
  • Nodi meysydd o ddiddordeb i’r cyhoedd a hefyd y rheiny sy’n achosi pryder, lle gall gwyddonwyr gyfrannu at drafodaethau er mwyn cyfnewid syniadau ac arbenigedd
  • Gwella mynediad y cyhoedd at ymchwil, a symbylu trafodaeth ar ddulliau a chanlyniadau gwyddonol, eu perthnasedd a’r goblygiadau ehangach ar gymdeithas.
  • Cynnal ymchwilwyr yn eu hymdrechion i adfyfyrio ar faterion a godir gan eu hymchwil.

Bellach, mae Prifysgolion Bangor wrthi’n datblygu cynllun gweithredu i gydlynu ein gweithgareddau ac i wireddu ein huchelgeisiau.