Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Debyd Uniongyrchol

£29.99 am 12 mis contract treigl (contract 12 mis)

£35.00 am 1 mis contract treigl (rhaid rhoi 30 diwrnod o rybudd i ganslo)

Linc i arwyddo i ddebyd uniongyrchol.
 
Ffeithiau Allweddol Debyd Uniongyrchol

  • Debyd uniongyrchol - yn ymddangos fel gwasanaethau Harland’s Ltd ar eich datganiad banc nid Prifysgol Bangor neu Canolfan Brailsford.
  • Cymerir taliad cerdyn cyntaf ar ddiwrnod prynu aelodaeth, yna caiff y DU cyntaf ei gymryd un mis ar ôl y dyddiad talu cyntaf (gellir newid hyn trwy gysylltu â Harland’s)
  • I ganslo gyda 30 diwrnod o rybudd, cysylltwch â Harland’s ar e-bost neu dros y ffôn. Rhaid bodloni telerau ac amodau canslo debyd uniongyrchol.
  • Tâl o £ 25 am unrhyw daliadau misol a fethwyd neu heb eu talu.
  • Wrth brynu aelodaeth yn y gampfa, bydd rhaid arwyddo ymwadiad am bythefnos i gael mynediad i’r gampfa. Unwaith bydd y pythefnos yma ar ben, bydd rhaid mynychu sesiwn cynefino i gael defnyddio’r gampfa.
  • Gellir gysylltu â gwasanaeth cwsmeriaid Harland’s ar 01444 449 166 neu c.service@harlandsgroup.co.uk.