Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Gwybodaeth amdanom ni

Mae Campws Byw ym Mhrifysgol Bangor yn gymuned gymdeithasol i holl breswylwyr neuaddau'r Brifysgol a chaiff ei rhedeg gan Pennaeth Bywyd Preswyl, Cydlynydd Campws Byw, Criw Campws a chefnogi gan y Tîm Mentoriaid. 

Diben y rhaglen Campws Byw yw ysgogi myfyrwyr o'r holl neuaddau i ymwneud â’i gilydd a chymysgu, gan annog goddefgarwch a dealltwriaeth a meithrin cymuned breswyl agos, a hynny trwy amrywiaeth o ddigwyddiadau cynhwysol.  

Cymerwch Egwyl

Mae'r cynllun yn eich galluogi i gymryd seibiant oddi wrth eich astudiaethau a'r ddarlithfa, cyfarfod â phobl newydd a chymryd rhan mewn gweithgareddau rydych eisoes yn eu mwynhau, neu efallai droi eich llaw at rywbeth cwbl newydd!  

Ymunwch a'r Criw Campws Byw!

Gwelwch mwy yma...

Gwnewch gais!

 

Pam ei fod yn bwysig?

Yr hyn sy'n bwysig yw cynnal 'cymuned fywiog', er mwyn i chi deimlo fel bod gennych ran i'w chwarae a chreu teulu i ffwrdd o adref.

Rydym yn frwdfrydig dros greu gweithgareddau sydd ar gael i'n holl fyfyrwyr.  Mae manteision ychwanegol i iechyd corfforol a meddyliol, sy’n bwysig fel yr ydych yn gadael eich rhwydwaith cefnogol, efallai am y tro cyntaf. Mae ymchwil ddiweddar wedi dangos bod myfyrwyr sy'n cymryd rhan ym mywyd campws mwy tebygol o gwblhau eu graddau yn ogystal â gwneud yn well yn academaidd.

Mae gennym galendr o ddigwyddiadau i oresgyn rhwystrau i'r rhai nad ydynt yn gwneud chwaraeon, sef y rhan fwyaf o'n preswylwyr mae’n bur debyg!

Hoffwch ni ar Facebook

Am y diweddaraf am ddigwyddiadau Campws Byw, hoffwch ein tudalen Facebook! a lawrlwytho yr ap Campws Byw Prifysgol Bangor.