Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Cyfarfod â'r criw

Calendr Campws Byw

Criw Campws Byw - Ada

Helo bawb! Fy enw i yw Ada ac rwy'n fyfyriwr seicoleg yn y drydedd flwyddyn ac yn Gydlynydd Campws Byw am yr ail flwyddyn. Yn fy amser hamdden, rwy'n hoffi crwydro o gwmpas Bangor a'r ardal hardd a'r trefi cyfagos. Rwy'n berson awyr agored ac yn mwynhau heicio a chwaraeon dŵr!

Rwyf hefyd yn is lywydd dwy gymdeithas -  Cymdeithas Hong Kong a Chymdeithas Myfyrwyr Rhyngwladol. Rwyf hefyd yn Arweinydd Project Gwirfoddoli ym maes Gwirfoddoli Myfyrwyr angor.

Mae fy mlynyddoedd ym Mangor wedi bod yn anhygoel hyd yma! Ymuno â digwyddiadau Campws Byw yw'r ffordd orau o gymryd rhan a chwrdd â phobl newydd.  Edrychaf ymlaen at gyfarfod pob un ohonoch yn ein digwyddiadau. Felly cadwch lygad ar ein calendr a'n tudalen Facebook. Gobeithio eich gweld yn fuan!