Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Cyfarfod â'r criw

Calendr Campws Byw

Criw Campws Byw - George

Helo bawb! Fy enw i yw George ac rwy'n dod o Gaerfaddon. Rwy'n 20 oed ac yn fy ail flwyddyn ym Mangor. Rwy'n astudio ecoleg ac mae gennyf ddiddordeb brwd yn y byd naturiol.  Rwy'n hoffi'r awyr agored ac yn mynd allan i heicio, dringo a chaiacio pryd bynnag y bo modd.

Rwyf wedi cymryd rhan yn y Mudiad Sgowtiaid ers pan oeddwn yn 10 oed, ac rwyf wedi dysgu Kung-Fu ers hynny hefyd.

Mae bod yn rhan o Gampws Byw yn ffordd anhygoel o gwrdd â phobl newydd o bob rhan o'r brifysgol a'r byd, dysgu sgiliau newydd, ac ymgartrefu ym Mangor.