Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Myfyrwyr Presennol

Ymuno a’r tîm

Digwyddiadau

Digwyddiadau Campus Byw

Digwyddiadau Campus Byw

Chwiliwch am yr ap Campws Byw Prifysgol Bangor

Ein Llyfr Coginio

Coginio efo Campws Byw

Nwyddau Swyddogol y Brifysgol

I weld ein hamrywiaeth ymwelwch ac Siop Prifysgol Bangor

Croeso

Mae Campws Byw ym Mhrifysgol Bangor yn gymuned gymdeithasol i holl breswylwyr neuaddau’r Brifysgol a chaiff ei rhedeg gan y Pennaeth Bywyd Preswyl, Cydlynydd Bywyd Preswyl a Chriw Campws Byw.

Datblygwyd y rhaglen Campws Byw i’ch cynorthwyo i wneud y mwyaf o’ch amser mewn Neuaddau. Felly os mai glas fyfyriwr ar Ffriddoedd ydych chi, neu fyfyriwr yn dychwelyd i un o’n neuaddau, mae’ch rhan chi a’ch ymroddiad yn allweddol i’w wneud yn llwyddiant.

Croeso 2020

Ein calendr

Edrychwn ymlaen at eich gweld trwy gydol y flwyddyn yn ein digwyddiadau sydd wedi’u hamserlennu. Cofiwch roi gwybod inni os oes unrhyw ddigwyddiadau yr hoffech eu trefnu!

Y Tîm Rheoli Bywyd Preswyl

Hoffwch ni ar Facebook

Am y diweddaraf am ddigwyddiadau Campws Byw, hoffwch ein tudalen Facebook a lawrlwytho ap Campws Byw Prifysgol Bangor.