Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Cyfarfod â'r criw

Calendr Campws Byw

Criw Campws Byw - Luke

Helo, fy enw i yw Luke ac rwy'n fyfyriwr aeddfed yn yr ail flwyddyn yn astudio Seicoleg. Fy niddordebau ymchwil penodol yw seicoleg esblygol a seicoleg arbrofol gymhwysol.  Rwyf hefyd yn gynrychiolydd myfyrwyr i Gymdeithas Seicolegol Prydain a Chymdeithas Niwrowyddoniaeth Prydain, ac rwy'n cynnal digwyddiadau a sgyrsiau yn rheolaidd o amgylch y brifysgol.

Rwy'n hoff iawn o chwaraeon a gweithgareddau awyr agored, yn enwedig rhedeg traws gwlad a gellir fy ngweld yn aml yn rhedeg i fyny ac i lawr mynyddoedd ym mhob tywydd boed glaw neu hindda, eira neu genllysg! Rwy'n mwynhau ioga hefyd yn fawr iawn, felly cewch fy ngweld yn y sesiynau Campws Byw a gynhelir bob bore Sadwrn.