Digwyddiadau

Llawer o bethau i'w gwneud - yn gynhwysol!

Mae calendr digwyddiadau Campws Byw yn adnabyddus em ei cyfeillgar rhwng neuaddau, felly rydym eisiau i chi gymryd rhan, beth bynnag fo’ch sgiliau neu allu, a chryfhau'r ymdeimlad o gymuned.   Bob mis rydym yn cynnal digwyddiadau eraill ac rydym bob amser yn chwilio am syniadau am dwrnameintiau newydd.   Mae digwyddiadau blaenorol wedi cynnwys partis pizza, cystadlaethau coginio, karaoke, ‘dodge-ball’, gemau 5 bob ochr, caiacio, dringo mynyddoedd, chwisiau a nosweithiau ffilm i enwi ond ychydig.  Y newyddion da ydi mai o gyd yn gynhwysol! (Heb law am dripiau bys).

Beth sydd ymlaen?

Ein Rhaglen Digwyddiadau

Eleni, mae'r Rhaglen Campws yn bwriadu darparu amserlen amrywiol a hwyl. 

Rydym yn gwybod pa mor anodd y gall bod i ffwrdd o adref fod, felly rydym ni wedi creu sesiwn neu ddwy i gynorthwyo gyda'r cyfnewid.  Bydd "Bangor on a Budget" yn rhannu ychydig o gymorth ar sut i reoli'ch cyllid a dal i gadw ceiniog neu ddwy i fwynhau'ch hun.

Fis Medi hefyd rydym yn lansio'n nosweithiau "Coginio i Fyfyrwyr", wedi'u cynllunio i'ch cynorthwyo i greu pryd o fwyd o'r cynhwysion rhataf a symlaf, a hyn i gyd gyda'n cogyddion! 

Amser gyda'ch cymdogion fydd dydd Sul yn y "Sunday Social".  Cymerwch amser i ymlacio, gwlio ffilm, gwrando ar fiwsig byw neu ddechrau brwydr "lip-sync"!

Ni fyddai unrhyw raglen campws hunanbarchus yn gyflawn heb noson ffilm orfodol, canu karaoke, cystadlaethau coginio, digwyddiadau chwaraeon a theithiau oddi ar y campws...i enwi rhai o'r gweithgareddau’n unig.

Mae cymaint i'w wneud!

I gael ein newyddion diweddaraf ewch i wefan Campws Byw Bangor neu ein tudalen Facebook.

Edrychwn ymlaen at eich gweld!

Hoffwch ni ar Facebook

Am y diweddaraf am ddigwyddiadau Campws Byw, hoffwch ein tudalen Facebook!