Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Digwyddiadau

Llawer o bethau i'w gwneud - yn gynhwysol!

Mae calendr digwyddiadau Campws Byw yn adnabyddus em ei cyfeillgar rhwng neuaddau, felly rydym eisiau i chi gymryd rhan, beth bynnag fo’ch sgiliau neu allu, a chryfhau'r ymdeimlad o gymuned. Bob mis rydym yn cynnal digwyddiadau eraill ac rydym bob amser yn chwilio am syniadau am dwrnameintiau newydd. Felly, os ydach chi mewn i bartis pizza, eisiau dysgu sut i goginio, hoffi canu karaoke, mwynhau dringo mynyddoedd, chwisiau a nosweithiau ffilm - mae Campws Byw yn berffaith! Y newyddion da ydi mai o gyd yn gynhwysol! (Heb law am dripiau bys).

Beth sydd ymlaen?

Ein Rhaglen Digwyddiadau

Elenni, mae'r Rhaglen Campws yn bwriadu darparu amserlen amrywiol a hwyl. 

Rydym yn gwybod pa mor anodd y gall bod i ffwrdd o adref fod, felly rydym ni wedi creu sesiwn neu ddwy i gynorthwyo gyda'r cyfnewid. Bydd sesiynau "Sut i... " yn rhannu ychydig o gymorth ar sut i fyw yn neuaddau, reoli'ch cyllid, delio gyda'r newidiadau yn eich bywyd, a hefyd sut i fyfyrio.

Mae ein nosweithiau "Sut i... Coginio", wedi'u cynllunio i'ch cynorthwyo i greu pryd o fwyd o'r cynhwysion rhataf a symlaf, a hyn i gyd gyda'n cogyddion! 

Amser ymlacio gyda'ch cymdogion fydd y penwythnos. Felly cymerwch amser i ymlacio gydag Yoga, archebu cinio dydd Sul am ddim, gwlio ffilm, gwrando ar fiwsig byw neu ddechrau brwydr "lip-sync"!

Ni fyddai unrhyw raglen campws hunanbarchus yn gyflawn heb noson ffilm orfodol, canu karaoke, digwyddiadau chwaraeon a theithiau oddi ar y campws...i enwi rhai o'r gweithgareddau’n unig.

 

Mae cymaint i'w wneud!

Edrychwn ymlaen at eich gweld!

Hoffwch ni ar Facebook

Am y diweddaraf am ddigwyddiadau Campws Byw, hoffwch ein tudalen Facebook a lawrlithio ein ap Campws Byw Prifysgol Bangor.