Delyth Prys

Enw
Delyth Prys
Swydd
Pennaeth yr Uned Technolegau Iaith
E-bost
d.prys@bangor.ac.uk
Ffôn
01248 382800
Lleoliad
D3:03 Neuadd Dyfrdwy

Rhestr staff