Stefano Ghazzali

Enw
Stefano Ghazzali
Swydd
Datblygwr Meddalwedd
E-bost
s.ghazzali@bangor.ac.uk
Ffôn
01248 388226
Lleoliad
D3:04 Neuadd Dyfrdwy

Mae Stefano yn Dechnolegydd Addysg ac mae ganddo dros 15 mlynedd o brofiad yn y maes. Mae’n canolbwyntio ar ddatblygu dulliau dysgu ar-lein arloesol a’u rhoi ar waith. Ar hyn o bryd mae’n gweithio i Brifysgol Bangor yn Uned Technolegau Iaith Canolfan Bedwyr ac mae hefyd yn aelod o Fwrdd Coach Connect CIC.

Cyn hynny gweithiai yn Ysgol Busnes Bangor fel Technolegydd Dysgu ar MBA y Bancwyr Siartredig. O flaen hynny wedyn gweithiai fel Rheolwr Datblygu Rhaglenni yn Ysgol Busnes Manceinion lle roedd yn gyfrifol am yr holl faterion addysgol a thechnolegol ar yr holl gyrsiau MBS, MBA a DBA. Roedd Stefano hefyd yn aelod o Dîm Uwch Reolwyr MBS ac mae’n Dechnolegydd Dysgu Siartredig (CMALT) ac yn Gymrawd yr Academi Addysg Uwch (FHEA), yn Gymrawd Cymdeithas Frenhinol y Celfyddydau (FRSA), yn Gymrawd y Sefydliad Dysgu a Pherfformio (FLPI) ac yn Aelod o Sefydliad Dysgu a Datblygu Prydain (MBILD).

Ymysg diddoredebau gwaith Stefano y mae Amgylcheddau Dysgu Personol, Dysgu ar y Cyd, dysgu myfyriwr ganolog ac mae fy niddordebau technolegol yn Web 2.0, Cloddio Data, SQL, Cronfeydd Data Perthynol, XML, Canolwedd a Chyfieithu Peirianyddol.

Rhestr staff