Dr Tegau Andrews

Enw
Dr Tegau Andrews
Swydd
Terminolegydd Addysg Uwch ar ran y Coleg Cymraeg Cenedlaethol
E-bost
t.andrews@bangor.ac.uk
Ffôn
01248 388618
Lleoliad
D3:04 Neuadd Dyfrdwy

Rhestr staff