Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Modiwl ASB-2511:
Evolution of Mgmt Thought

Ffeithiau’r Modiwl

Rhedir gan Bangor Business School

10 Credyd neu 5 Credyd ECTS

Semester 2

Trefnydd: Prof Bernardo Batiz-Lazo

Amcanion cyffredinol

To describe and assess the emergence and evolution of the main theories and contributors to management thought. Topics include the people and institutions which create and disseminate this knowledge.

Cynnwys cwrs

This module provided an introduction as to how current thinking about management and managers has been shaped by academics, top executives, consultants, and management gurus.

Topics include the power of ideas to explain organizational change and the diffusion of management ideas (business education, management consultants, knowledge management within the firm).

Meini Prawf

da

B- to B+ (60-69%): Very good performance Most of the relevant information accurately deployed. Good grasp of theoretical/conceptual/practical elements. Good integration of theory/practice/information in pursuit of the assessed work's objectives. Evidence of the use of creative and reflective skills.

ardderchog

A- to A+ (70%+): Outstanding performance. The relevant information accurately deployed. Excellent grasp of theoretical/conceptual/practice elements. Good integration of theory/practice/information in pursuit of the assessed work's objectives. Strong evidence of the use of creative and reflective skills.

C- i C+

C- to C+ (50-59%): Much of the relevant information and skills mostly accurately deployed. Adequate grasp of theoretical/conceptual/practical elements. Fair integration of theory/practice/information in the pursuit of the assessed work's objectives. Some evidence of the use of creative and reflective skills.

trothwy

D- to D+ (40-49%): No major omissions or inaccuracies in the deployment of information/skills. Some grasp of theoretical/conceptual/practical elements. Integration of theory/practice/information present intermittently in pursuit of the assessed work's objectives.

Canlyniad dysgu

 1. Recognize the main elements and features of key contributors to management, as well as those contributors conceptualising what managers do in organisations.

 2. Identify the various dimensions of management thought, including when and how it began and how it has evolved.

 3. Demonstrate an awareness of the contexts where different views on organising and managing have emerged, who were the early contributors and who are the main current contributors.

 4. Recognise the large number of cultural, political, economic and environmental factors that gave rise to different concepts of the structure of organisations, its implications for managing work, and employee behaviour.

 5. Identify the main spaces where theories, views and framework about what is management and managers do emerged.

 6. Outline how management thinking in the past influences current views in management today. Also how these views are potentially likely to influence our thinking about what managers do and what is management in the near future.

Dulliau asesu

Math Enw Disgrifiad Pwysau
Individual Essay 60
Final Exam S2 40

Strategaeth addysgu a dysgu

Oriau
Lecture

One 2-hour lecture per week. This will be a combination of traditional lectures, formative tasks, and multimedia resources.

20
Tutorial

One 1-hour practical session involving the discussion of teaching case studies in weeks 4 and 9. Students will be split into two groups, with each group attending a one-hour tutorial in both weeks.

2
Private study

Participants will be expected to prepare before the lecture from a list of readings, set textbook, and journal articles.

78

Sgiliau Trosglwyddadwy

 • Llythrennedd - Medrusrwydd mewn darllen ac ysgrifennu drwy amrywiaeth o gyfryngau
 • Defnyddio cyfrifiaduron - Medrusrwydd wrth ddefnyddio ystod o feddalwedd cyfrifiadurol
 • Hunanreolaeth - Gallu gweithio mewn ffordd effeithlon, prydlon a threfnus. Gallu edrych ar ganlyniadau tasgau a digwyddiadau, a barnu lefelau o ansawdd a phwysigrwydd
 • Archwilio - Gallu ymchwilio ac ystyried dewisiadau eraill
 • Adalw gwybodaeth - Gallu mynd at wahanol ac amrywiol ffynonellau gwybodaeth
 • Sgiliau Rhyngbersonol - Gallu gofyn cwestiynau, gwrando'n astud ar atebion a'u harchwilio
 • Dadansoddi Beirniadol & Datrys Problem - Gallu dadelfennu a dadansoddi problemau neu sefyllfaoedd cymhleth. Gallu canfod atebion i broblemau drwy ddadansoddiadau ac archwilio posibiliadau
 • Ymwybyddiaeth o ddiogelwch - Bod yn ymwybodol o'ch amgylchedd a hyder o ran cadw at reoliadau iechyd a diogelwch
 • Cyflwyniad - Gallu cyflwyno gwybodaeth ac esboniadau yn glir i gynulleidfa. Trwy gyfryngau ysgrifenedig neu ar lafar yn glir a hyderus.
 • Gwaith Tîm - Gallu cydweithio'n adeiladol ag eraill ar dasg gyffredin, ac/neu fod yn rhan o dîm gweithio o ddydd i ddydd
 • Rheloaeth - Gallu defnyddio, cydlynu a rheoli adnoddau (dynol, ffisegol ac/neu ariannol)
 • Dadl - Gallu cyflwyno, trafod a chyfiawnhau barn neu lwybr gweithredu, naill ai gydag unigolyn neu mewn grwˆp ehangach
 • Hunanymwybyddiaeth & Ystyried - Bod yn ymwybodol o'ch cryfderau, gwendidau, nodau ac amcanion eich hun. Gallu adolygu ,cloriannu a myfyrio'n rheolaidd ar eich perfformiad eich hun ac eraill.
 • Arweinyddiaeth - Gallu arwain a rheoli, datblygu cynlluniau gweithredu ac amcanion, cynnig arweiniad a chyfarwyddyd i eraill, ac ymdopi â'r pwysau sy'n gysylltiedig ag awdurdod o'r fath

Sgiliau pwnc penodol

 • Problem solving and critical analysis: analysing facts and circumstances to determine the cause of a problem and identifying and selecting appropriate solutions.
 • Research: the ability to analyse and evaluate a range of business data, sources of information and appropriate methodologies, which includes the need for strong digital literacy, and to use that research for evidence-based decision-making.
 • Articulating and effectively explaining information.
 • Conceptual and critical thinking, analysis, synthesis and evaluation.
 • Self-management: a readiness to accept responsibility and flexibility, to be resilient, self-starting and appropriately assertive, to plan, organise and manage time.
 • Self reflection: self-analysis and an awareness/sensitivity to diversity in terms of people and cultures. This includes a continuing appetite for development.

Adnoddau

Goblygiadau o ran adnoddau ar gyfer myfyrwyr

none

Rhestrau Darllen Bangor (Talis)

http://readinglists.bangor.ac.uk/modules/asb-2511.html

Rhestr ddarllen

Talis reading list is available

https://rl.talis.com/3/bangor/lists/1EB514F6-6926-CD1D-D2DB-B03C5FA6745D.html?lang=en

Cyrsiau sy’n cynnwys y modiwl hwn

Gorfodol mewn cyrsiau:

Opsiynol mewn cyrsiau: