Llun o Ganllaw Cyrsiau 2024 - llyfryn oren gydag ysgrifen arian ar wal gerrig o flaen Brif Adeilad y Celfyddydau'r Brifysgol

Canllaw Cyrsiau 2024

Archebwch eich copi o Ganllaw Cyrsiau 2024 israddedig Prifysgol Bangor.

archebu copi o ganllaw cyrsiau 2024

gweld ein canllaw cyrsiau 2024 ar-lein

Mae ein Canllaw Cyrsiau 2024 yn cymryd lle ein prosbectws arferol.

Rydym yn falch o fod yn un o'r prifysgolion mwyaf blaenllaw yn y byd o ran cynaliadwyedd. Mae'r Canllaw Cyrsiau yn gyhoeddiad llawer llai, sy'n golygu ein bod yn lleihau ein defnydd o adnoddau yn sylweddol.

Er hynny, rydym yn parhau i ddarparu'r rhestrau cyrsiau a'r wybodaeth ddefnyddiol sydd eu hangen arnoch wrth wneud eich dewisiadau prifysgol.

A oes gennych unrhyw gwestiynnau am fywyd myfyriwr ym Mangor? Mae ein llysgenhadon yn barod i’ch helpu gael yr ateb.

Gall ein myfyrwyr ddweud mwy wrthoch am y profiad o astudio yma, am y Clybiau a Chymdeithasau gwych sydd yma, a sut bu iddynt hwy wneud ffrindiau ac ymgartrefu yn y Brifysgol.

SGWRSIWCH EFO'N MYFYRWYR 

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y cwrs, mae ein darlithwyr wrth law i helpu. Dyma rai cwestiynau a ofynnir yn aml. Oes gennych chi unrhyw gwestiwn arall i'n darlithwyr? 

  • Pa rinweddau sydd gan fyfyrwyr llwyddiannus y pwnc hwn ym Mangor? 
  • Beth allai wneud i baratoi at astudio'r pwnc hwn ym Mangor? 
  • Sut ydw i yn gwybod mai'r pwnc hwn ym Mangor yw’r dewis iawn i mi? 

Sgwrsiwch gyda darlithydd

Mwy am Fangor...

It looks like you’re visiting from outside the UK, would you like to be redirected to the international page?